Як може представлятися інформація.

Відповідно до Федерального закону №8-ФЗ від 9.02.2009 р «Про забезпечення доступу до інформації про діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування», користуватися подібною інформацією має право будь-який громадянин, юридична особа чи громадська організація. Вам може представлятися будь інформація , яка не відноситься до категорії державної або комерційної таємниці.
Інструкція
1
Доступ до інформації забезпечується публікаціями в ЗМІ, розміщенням її в інтернеті, можливістю ознайомитися з нею безпосередньо в приміщеннях, займаних адміністративними органами, а також через архіви та бібліотеки.
2
Для отримання інформації, яку ви не знайшли в перерахованих джерелах, використовуйте форму запиту або заяви. У деяких випадках інформація може надаватися на комерційній основі, за затвердженими адміністрацією кошторисними розцінками. У цьому випадку використовуйте стандартну, уніфіковану форму заявки, яка затверджена відповідними нормативними документами адміністрації.
3
У запиті перерахуйте відомості, які ви хочете отримати. Закон гарантує відкритість і доступність інформації за винятком випадків, передбачених федеральним законодавством. Так, ви не зумієте отримати доступ до персональних даних, обробка яких здійснюється муніципальними або державними організаціями. Але ось достовірність і своєчасність подання інформації, що знаходиться у відкритому доступі, законом гарантується.
4
Форма подання інформації може бути будь-хто. Вона надається як в усному, так і в письмовому вигляді, в тому числі як електронний документ. У своєму запиті ви вправі вказати, в якій формі необхідно представити цікаву для вас інформацію. У випадку, коли в запитуваної вами формі відомості надати неможливо, вони будуть представлені в тому вигляді, в якому зберігаються.
5
Запит на отримання інформації направте в той структурний підрозділ або уповноваженій посадовій особі, визначеній за видачу даних. Їх обов'язки встановлені регламентами та нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування або федеральними.
6
В обов'язки органів влади входить створення державних і муніципальних інформаційних систем, тому поцікавтеся в адміністрації, куди можна звернутися з цільовими запитами. Так, наприклад, інформацію про об'єкти нерухомості, будовах і земельних ділянках, розташованих у межах вашого муніципального освіти, ви можете отримати в інформаційній системі забезпечення містобудівної діяльності, які є структурним підрозділом органів архітектури.