Як знайти кількість моль.

У хімічних процесах беруть участь найдрібніші частинки речовини - атоми, молекули, іони, електрони. Число таких часток навіть в дуже малій кількості досліджуваного зразка надзвичайно велике. Для того щоб уникнути математичних розрахунків з величезними числами, була введена спеціальна одиниця - моль .
Вам знадобиться
  • - таблиця Менделєєва.
Інструкція
1
Моль - це кількість речовини, що містить в собі певне число часток (атомів, іонів, молекул), рівне постійної Авогадро. Na = 6,02 Х 10 в 23 ступені. Сама ж постійна Авогадро визначається, як кількість атомів, що міститься в дванадцяти грамах вуглецю.
2
Виходячи з цього, можна розрахувати, яка кількість молей міститься в речовині, якщо вам відомо кількість атомів або молекул в ньому. Дане значення необхідно розділити на число Авогадро. Приміром, якщо в досліджуваному зразку є 12,04 х 10 в 23 ступені молекул, то кількість молей буде 2. Позначається кількість моль як n.
3
Молярна маса речовини (М) - це маса, яку має один моль цієї речовини. Отримати ці дані можна, користуючись таблицею Менделєєва. Для цього необхідно скласти молярні маси кожного елемента, враховуючи при цьому наявні коефіцієнти. Наприклад, для метану CH4 молярна маса М дорівнюватиме 12 + 4 х 1 = 16. Вимірюється дана величина в грами, ділених на моль .
4
Для того щоб розрахувати моль , необхідно крім молярної маси знати і масу досліджуваного зразка. Подальші розрахунки ведуться за формулою n = m/M, де m - маса речовини.
5
Якщо ви знаєте концентрацію і об'єм розчину, можна знайти кількість моль речовини, виходячи з цих даних. Для цього вам необхідно перемножити обсяг і концентрацію. Формула виглядає наступним чином: n = cx V.
6
Якщо ви хочете вирахувати кількість молей, що містяться в газі за нормальних умов (тиску, рівному 101 325 Па, і температурі 273 К), вам необхідно знати лише обсяг газу. Формула в даному випадку виглядає так: n = V/Vm. Vm - це молярний об'єм ідеального газу, постійна величина при нормальних умовах. Дорівнює молярний об'єм 22,4 літра/ моль . Також часто він вимірюється в кубічних дециметрах, ділених на моль .