Як вибрати інвестиційний проект.

Фінансуючи якої-небудь проект , інвестор хоче бути впевнений в тому, що його вкладення окупляться і принесуть прибуток. Тому перед тим як вкладати гроші, потрібно ретельно проаналізувати інвестиційні пропозиції і вибрати з них найбільш перспективне.
Інструкція
1
Аналіз інвестиційного проект а складається з декількох етапів: - попередній; - комерційний; - технічний; - фінансовий; - інституційний; - аналіз ризиків.
2
На стадії попереднього аналізу визначте стан галузі економіки, до якої належить підприємство. Розвиваються (наприклад, виробництво мобільних телефонів) і зрілі (автомобілебудування) галузі переважніше тих, які або перебувають в початковому стані (нанотехнології), або старіють (кораблебудування). Розгляньте становище підприємства на ринку: домінуюче або сильне сприяє більш швидкій окупності проект а, ніж нестійке або слабке.
3
Оцініть комерційну здійснимість інвестиційної пропозиції: чи буде користуватися попитом продукт, який передбачається проводити в рамках реалізації проект а, і чи зможе підприємство отримати достатній прибуток, щоб виправдати і окупити вкладення інвестора. Проведіть аналіз ринку і конкурентоспроможності підприємства, враховуючи такі чинники: якість продукції, ефективність засобів продажу, технічне обслуговування, доставку, ціну і вартість, місце розташування, рекламу, репутацію і фінансову стабільність підприємства. Якщо потенційний партнер виграє за всіма показниками, вкладення грошей може обіцяти непогані перспективи.
4
Технічний аналіз передбачає оцінку використовуваних підприємством технологій, місцевих умов і технічних можливостей здійснення проект а. Якщо в процесі діяльності використовуються стандартні технології, орієнтовані на вітчизняне обладнання та сировину, вартість реалізації проект а буде нижчою, ніж у разі залучення імпортних ресурсів. Оцініть доступність комунікацій і пристосованість технологій до умов даної місцевості, а також безпеку і відповідність екологічним стандартам. З'ясуйте, чи має підприємство необхідними патентами і ліцензіями на здійснення діяльності.
5
На наступному етапі проведіть фінансовий аналіз інвестиційного проект а. Як правило, він включає наступні стадії: - аналіз фінансового стану підприємства за 3-5 попередніх років; - аналіз фінансового стану підприємства на поточний момент; - визначення обсягу необхідного фінансування; - встановлення джерел фінансування інвестицій; - аналіз беззбитковості виробництва; - план-прогноз руху грошових потоків, прибутків і збитків на період реалізації проект а; - оцінка ефективності проект а.Еслі підприємство задовольняє критеріям фінансової стійкості, а сумарні грошові потоки покривають і перевищують величину інвестицій, проект можна прийняти.
6
Наступна стадія - інституційний аналіз. Визначте можливість успішного виконання проект а з організаційної, правової та адміністративної точок зору. Оцініть досвід і кваліфікацію управлінського складу підприємства, його мотивацію в рамках проект а, забезпеченість трудовими ресурсами і необхідність залучення нових працівників.
7
Далі проаналізуйте можливі ризики з урахуванням зміни суми капітальних витрат, цін на сировину і комплектуючі, обсягів продажів і інших параметрів в гіршу і кращу сторони. Розгляньте проект з найбільш песимістичною позиції і на її підставі зробіть висновок про можливість вкладення грошей.
8
У тому випадку, якщо інвестиційний проект відповідає всім вимогам, його можна вважати перспективним. За наявності декількох пропозицій для інвестування вибирайте те, яке забезпечує краще рішення на кожному етапі аналізу.