Як знайти приватне чисел.

З чотирьох основних математичних дій найбільш ресурсномісткої операцією є поділ. Його можна здійснювати вручну (стовпчиком), на калькуляторах різних конструкцій, а також за допомогою логарифмічної лінійки.
Інструкція
1
Щоб поділити одне число на інше стовпчиком, запишіть спочатку ділене, потім дільник. Між ними розташуйте вертикальну лінію. Під делителем проведіть горизонтальну лінію. Послідовно як би видаляючи у ділимого молодші розряди, отримаєте найменше число, яке більше дільника. Послідовно множачи цифри від 0 до 9 на дільник, знайдіть найбільше з чисел , менших отриманого на попередньому етапі. Запишіть цю цифру як перший розряд приватного. Результат множення цієї цифри на дільник запишіть під діленим із зсувом на один розряд вправо. Проведіть віднімання, а з його результатом здійсните ті ж дії, поки не знайдете всі розряди приватного. Розташування коми визначте, віднявши порядок дільника з порядку діленого.
2
Якщо числа не діляться один на одного, можливі дві ситуації. У першій з них одна цифра або поєднання з декількох цифр буде повторюватися нескінченно. Тоді продовжувати обчислювати безглуздо - достатньо взяти цю цифру або ланцюжок з цифр в період. У другій ситуації будь-якої закономірності в молодших розрядах приватного виявити не вдасться. Тоді припиніть поділ, добившись бажаної точності результату, а останній округлятимете.
3
Для ділення одного числа на інше з використанням калькулятора з арифметичної записом (як найпростішого, так і інженерного) натисніть кнопку скидання, введіть ділене, натисніть кнопку поділу, введіть дільник, а потім натисніть кнопку зі знаком рівності. На калькуляторі з формульної записом виробляєте поділ аналогічним чином, з урахуванням того, що клавіша зі знаком рівності може носити іншу назву, наприклад, Enter або Exe. Сучасні прилади цього типу є дворядковими: формула набирається у верхньому рядку, а результат відображається в нижній більшими цифрами. Використовуючи клавішу Ans, цей результат можна використовувати в обчисленні,. У всіх випадках результат автоматично округлюється в межах розрядної сітки калькулятора.
4
На калькуляторі зі зворотним польським записом спочатку натисніть кнопку скидання, потім введіть ділене і натисніть клавішу Enter (замість цього напису на ній може бути стрілка, спрямована вгору). Число виявиться в комірці стека. Тепер введіть дільник і натисніть клавішу зі знаком поділу. Відбудеться поділ числа з стека на число, яке відображалося до цього на індикаторі.
5
Логарифмічну лінійку використовуйте в тих випадках, коли точність потрібна невелика. Приберіть з обох чисел коми, а потім від кожного з них візьміть по два старших розряду. На шкалі A знайдіть дільник, а потім вирівняйте його з діленим на шкалі B. Потім знайдіть на останній одиницю - прямо над нею на шкалі A буде розташовано приватне. Місцезнаходження коми в ньому визначте тим же способом, що і при діленні стовпчиком.