Як знайти модуль сили.

Сила є векторною величиною. Якщо вектор сили довільно розташовується в системі координат, його можна розділити на дві або три складові. Знаючи їх, знайти модуль сили можна, керуючись теоремою Піфагора.
Інструкція
1
Обчислювати модуль сили раціонально не завжди. Якщо динамометр має конструкцію, яка допускає розташування по діагоналі, виміряйте цю величину безпосередньо.
2
Якщо ж динамометр допускає приєднання до об'єкта лише під прямими кутами або ж він обладнаний двома датчиками, що вимірюють всі складові сили за координатами одночасно, запишіть показання приладу по всіх координатах. Якщо прилад влаштований таким чином, що вимірює силу за різними координатами в різних одиницях (такі вимірювачі зустрічаються нечасто), переведіть результати всіх вимірювань в одні й ті ж одиниці. Деякі багатокоординаційно динамометри индицируют не «strong> сили , а напруги на виходах датчиків. Тоді потрібно помножити їх на калібрувальні коефіцієнти, зазначені в таблиці або попередньо визначені для кожного з датчиків експериментально.
3
Виявивши, що з двох або трьох складових сили ненулевую величину має тільки одна, ніяких обчислень не здійснювався. Просто візьміть з результату відповідного вимірювання модуль.
4
У разі ж, якщо ненулевую величину мають відразу дві або три складові сили , зведіть кожну з них в квадрат. Зверніть увагу на той факт, що після здійснення цієї операції вийдуть позитивні результати, навіть якщо вихідні дані були негативними.
5
Результати зведення складових сили в квадрат складіть між собою, а потім з отриманої суми витягніть квадратний корінь. Це і буде модуль сили . Він буде виражений в тих же одиницях, що і вихідні дані, наприклад, в ньютонах (Н) або кілограмах сили (кгс).
6
Отриманий модуль сили можна використовувати в якості вихідного параметра при обчисленні інших пов'язаних з ним фізичних величин. Наприклад, щоб обчислити тиск, розділіть його на площу, до якої прикладена сила. Якщо ж розділити модуль сили на масу тіла, вийде прискорення.