Як знайти рівнодіючу силу.

Сучасна фізика вчить, що на одне тіло впливає декілька сил. Ці сили можуть бути викликані природним впливом або зовнішнім. Багато задач зводяться до пошуку однієї з такою сил, але знаходження вимагає знання рівнодіючої сили. Рівнодіюча сила - це сума всіх сил прикладених до тіла. Вона підпорядковується законам Ньютона. Розберемо, як знайти рівнодіючу силу.
Інструкція
1
Для початку потрібно розуміти, що рівнодіюча сила залежить від стану тіла. Якщо тіла знаходиться в спокої, то на нього діє дві сили. Сила тяжіння тягне тіло вниз. Також перебуваючи на будь-якій поверхні, на тіло діє сила реакції опори, яка спрямована вертикально вниз. При знаходженні рівнодіючої сили F = Ft + (- N) = 0. Сила реакції опори спрямована протилежно силі тяжіння, тому вона береться зі знаком мінус. Отже, тіло, яке перебуває в спокої, має рівнодіючу силу равною нулю.
2
Розберемо положення, коли на тіло впливає стороння сила, яка змушує прийти тіло в рух. Вектор це сили в першому випадку спрямований перпендикулярно силі тяжкості. Тоді на тіло діє чотири сили. Сила тяжіння, сила реакції опори, сила тертя і сила тяги, яка змушує тіло рухатися. Знаючи, що сила реакції опори дорівнює mg, і протилежна силі тяжкості, їх рівнодіюча дорівнює нулю. Отже, рівнодіюча дорівнює різниці сил тертя і тяги.
3
У випадку, коли тіло змушує рухатися сила, яка знаходиться під кутом до сили реакції опори. Необхідно ввести відлік від осі абсцис, яка буде направлена в сторону руху. Сила тертя береться з мінусом, тоді як сила тяги буде вираховуватися відповідно до тригонометрією. Вектори сили реакції опори і сили тяги, утворюють трикутник, кут між якими береться по косинусу, так як сторона вектора реакції опори прилягає до кута, а вектор сили тяги, є гіпотенузою. Отже, сила реакції опори буде виражена формулою cosA * F. Знаючи, що сила реакції опори mg, знайде силу тяги і рівнодіючу , яка спрямована як сила тяги.