Як визначити прямокутні координати точок.

Прямокутної або ортогональної системою координат називають набір взаємно перпендикулярних координатних осей. В двомірному - плоскому - просторі таких осей дві, в тривимірному - об'ємному - три. Теоретично можна уявити собі будь-яку кількість вимірювань. Крім самих осей важливим елементом системи є одиничний відрізок кожної з них - він задає масштаб одиниць, в яких вимірюються координати будь-якої точки в просторі.
Вам знадобиться
  • Чертеж, олівець, лінійка.
Інструкція
1
Якщо точка поставлена на кресленні, на якому є і координатна сітка або хоча б координатні осі з зазначеними на них одиничними відрізками, для визначення її координат проведіть пару допоміжних відрізків. Один з них повинен бути паралельний осі абсцис, починатися в точці, координати якої визначаються, а закінчуватися на осі ординат. Віссю абсцис зазвичай називають горизонтально розташовану вісь із зростаючими зліва направо значеннями - її позначають буквою X. Вісь ординат перпендикулярна їй і спрямована від нижнього краю аркуша до верхнього - її позначають буквою Y.
2
Виміряйте довжину проведеного горизонтального допоміжного відрізка. Далеко не завжди поділу системи координат збігаються з їх довжиною в сантиметрах, тому вимірювати довжини слід в тих одиницях, які задані одиничними відрізками на координатних осях. Якщо точка розташована зліва від вертикальної осі, виміряну величину треба вважати негативною. Довжина цього паралельного осі X відрізка з урахуванням знака визначає першу координату точки - абсциссу.
3
Проведіть другий допоміжний відрізок. Він повинен бути паралельний осі ординат, починатися в вимірюваної точці і закінчуватися на осі абсцис. Визначте його довжину по тим же правилам, що і в попередньому кроці. Отримана величина дасть друге координату точки - ординату. Якщо точка розташована нижче горизонтальній осі, перед цією величиною потрібно поставити мінус. Отримавши пару значень, ви визначите прямокутні координати точки в двомірної декартовій системі. Наприклад, якщо для деякої точки A виміряні величини вздовж осей X і Y дорівнюють 5,7 і 8,1 відповідно, її прямокутні координати можна записати так: A (5,7; 8,1).
4
В тривимірної прямокутної системі координат до абсцис і ординатам додається третя вісь - вісь аплікат. Вона зазвичай позначається буквою Z, а в наборі чисел задають положення точки в просторі стоїть на третій позиції - наприклад, A (5,7; 8,1; 1,1).