Як в звіті відобразити відпустку.

Бухгалтер в своїй роботі стикається з відпустками співробітників. Якщо в обов'язки керівника входить оформлення наказу та інших розпорядчих документів на відпустку, то співробітник відділу бухгалтерії «ламає» голову над тим, як відобразити відпускні виплати в звіті.
Інструкція
1
Відповідно до російського законодавства з відпускних сум, належних співробітникам, має бути утриманий ПДФО. Відобразіть ці операції за допомогою наступних кореспонденцій рахунків: - Д20 (23,25,26,44) К70 - нараховані відпускні співробітнику; - Д70 К68 субрахунок «ПДФО» - утримано ПДФО з відпускних виплат.
2
Сплачені та нараховані суми ПДФО відобразіть в річному звіті, який надається в податкову інспекцію за місцем реєстрації. Форма звіту складається з довідки 3-ПДФО і реєстру відомостей.
3
На відпускні виплати нарахуєте і страхові внески. Вони враховуються при розрахунку податку на прибуток у тому періоді, коли були фактично нараховані. В бухгалтерському обліку відобразити це проведенням: - Д20 (23, 25, 26,44) К69 - відображено нарахування страхових внесків.
4
Зауважте, що в результаті розбіжностей зізнань витрати в податковому та бухгалтерському обліку, утворюється відстрочене податкове зобов'язання. Згідно ПБУ, цю суму ви повинні помножити на ставку з податку на прибуток та відобразити проводкою: - Д68 К77 - відображено відстрочене зобов'язання.
5
Також ви можете виплачувати відпускні за рахунок резерву. В бухгалтерському обліку відобразіть операції за допомогою наступних проводок: - Д20 К96 - відображено створення резервного фонду; - Д96 К69,70 - відображено витрати на оплату відпускних виплат.
6
В податковому ж обліку витрата на оплату відпускних виплат не відбивається, за рахунок цього утворюється відкладений податковий актив. Всі ці операції в податковому обліку відобразіть наступним чином: - Д09 К68 - відображено тимчасова різниця; - Д26 К69, 76 - відбиті витрати на оплату відпускних виплат; - Д68 К09 - відображено зменшення тимчасової різниці.
7
Суми відпускних виплат в звітному періоді відобразіть в звіті про бухгалтерський баланс та в декларації з податку на прибуток. Також ви повинні вказати їх в поясненнях, оформлюваних до звіту.
Річний звіт підприємства є формою звітності, яка передбачена законодавством для можливості надання інформації акціонерам та іншим зацікавленим особам.
Інструкція
1
Напишіть всю інформацію про розробленої стратегії діяльності компанії. Вона необхідна буде інвесторам для можливості оцінки перспективи розвитку фірми і прийняття подальшого інвестиційного рішення. Саме тому цей розділ є дуже важливим в річному звіті.
2
Згадайте про виконання стратегії при зверненні керівництва в самому звітному періоді, яке відкриває звіт. Розкажіть про етапи виконання заявленої раніше стратегії в звітному році.
3
Оцініть, а також опишіть ймовірне вплив ринкових змін на позиції підприємства в майбутньому. Аналітичну частину даного річного звіту почніть з обговорення галузевих і макроекономічних тенденцій за останні роки.
4
Опишіть план проведення необхідних заходів для реалізації стратегії. Перелічіть стратегічні цілі і основні напрямки у виробничій діяльності компанії.
5
Позначте всі можливі стратегічні орієнтири і виражені в кількості досягнення, цілі організації. Вони необхідні, щоб контролювати і оцінити виконання стратегії. При цьому в річному звіті вкажіть, на що спрямована стратегія (наприклад, на досягнення кількісно вимірних показників, таких як приріст обсягів продажів, збільшення виручки, зростання грошових потоків).
6
Використовуйте графіки (різні схеми, діаграми і малюнки). Це допоможе вам висловити річний звіт просто, наочно, а також незабутньо.
7
Увімкніть опис методів управління ключовими ризиками в річний звіт. Розкажіть про те, як відбуватиметься управління ризиками, опишіть систему управління ризиками, а крім цього вкажіть з яких органів, механізмів і підрозділів вона складається і як розподіляється між ними відповідальність.
8
Покажіть зв'язок, наявну між основними ризиками, а також у виконанні стратегії. Розкрийте в річному звіті інформацію про винагороду керівництва компанії.