Як знайти середню швидкість руху.

Середню швидкість розрахувати можна шляхом ділення довжини пройденого тілом шляху на витрачений на нього час. Але на практиці при вирішенні фізичних задач важливо пам'ятати і про деякі особливі нюансах.
Інструкція
1
Розрахуйте середню швидкість тіла, що рухається рівномірно протягом усього ділянки шляху. Така швидкість обчислюється найпростіше, оскільки вона не змінюється на всьому відрізку руху і дорівнює середній швидкості. Можна записати це у вигляді формули: Vрд = Vср, де Vрд - швидкість рівномірного руху, а Vср - середня швидкість .
2
Обчисліть середню швидкість равнозамедленно (равноускоренного) руху на даній ділянці, для чого необхідно скласти початкову та кінцеву швидкість . Розділіть на два отриманий результат, який і буде середньої швидкість ю. Можна записати це більш наочно в якості формули: Vср = (Vн + Vк)/2, де Vн являє собою початкову швидкість , а Vк - кінцеву.
3
Скористайтеся особливим варіантом наведеної вище формули, якщо відомі величина прискорення і початкова швидкість , але не задана кінцева швидкість . Позначте прискорення в якості коефіцієнта "a" і отримаєте формулу: Vк = a * t + Vн. Звідси: Vср = (Vн + Vк)/2 = (a * t + Vн + Vн)/2 = a * t/2 + Vн.
4
Перетворіть наведену вище формулу, якщо невідома початкова швидкість , але задані прискорення і кінцева швидкість : Vср = (Vн + Vк)/2 = (Vк + Vк - a * t)/2 = Vк - a * t/2.
5
Обчисліть середню швидкість , якщо дано довжина пройденого шляху (S) і витрачений на його проходження час (t), поділивши їх. Для цього застосовується класична формула: Vср = S/t. Пам'ятайте, що необхідно повністю враховувати час, навіть якщо об'єкт зупинявся при проходженні ділянки.
Зверніть увагу
Якщо в завданні немає особливих вказівок, то шукана величина є середньою шляховий швидкістю. Під пройденим шляхом при її розрахунку розуміють саме довжину траєкторії, по якій рухається тіло. Якщо в процесі руху тіло поверталося знову в пройдені пункти, то і дані ділянки необхідно також враховувати і додавати до загальної довжини шляху.
Середня швидкість - величина, яка характеризує пройдене об'єктом відстань за заданий період часу (годину, рідше хвилина, секунда) на різних ділянках його руху. Розрахунок середньої швидкості відбувається виходячи з відстані і часу перебування об'єкта в стані руху.
Вам знадобиться
  • -Початкова швидкість руху об'єкта;
  • -Звичайно швидкість руху об'єкта;
  • -Прискорення об'єкта на всьому шляху.
Інструкція
1
Спосіб 1. Розрахунок середньої швидкості через початкову та кінцеву швидкості тіла (при нульовій початковій швидкості): U = (0 + u/2) = u/2, гдеu - кінцева швидкість тіла .Якщо початкова швидкість не дорівнює нулю, то: U = (v + u)/2, гдеv - початкова швидкість тіла.
2
Спосіб 2. Розрахунок середньої швидкості через прискорення об'єкта на всьому шляху: U = at/2, гдеa - прискорення об'єкта за час t.