Як визначити змінні витрати.

Будь-яке виробництво пов'язане із застосуванням різних ресурсів: природних, економічних, інформаційних, трудових і т.д. Для полегшення загального розрахунку їх витрати переводять в грошову форму і підрозділяють на постійні і змінні . Щоб визначити змінні витрати, потрібно взяти до уваги тільки ті ресурси, які споживаються пропорційно обсягу продукції.
Інструкція
1
Загальні витрати, пов'язані з виробництвом товару, поділяють на постійні і змінні . Перші є величину, яка не змінюється в залежності від обсягу продукції, другі - навпаки, ростуть разом з кількістю одиниць товару. До них відносяться витрати на сировину та вихідні матеріали, обладнання та споживану їм енергію/паливо, зароблена плата і пр.
2
Величина змінних витрат не завжди змінюється прямо пропорційно обсягу продукції. В деяких випадках вона відстає з різних причин. Наприклад, різниця в зарплаті різних робочих змін. За темпами зростання розрізняють пропорційні, регрессівно- змінні і прогресивно- змінні витрати.
3
Виходячи з назви, темпи зміни пропорційних витрат і збільшення обсягу виробництва збігаються. До цього виду витрат відносяться: покупка сировини, матеріалів, напівфабрикатів, відрядна оплата праці основного робочого складу, витрати на більшу частину енергії/палива, придбання тари і створення упаковки.
4
Відсоток росту регресивно-змінних витрат менше приросту кількості товару, готового до реалізації. Приміром, при збільшенні обсягів виробництва на 5%, вони можуть вирости лише на 3%. Сюди можна віднести витрати на терміновий ремонт устаткування, інструментів або транспорту, покупку допоміжних матеріалів (мастильної, охолоджуючої рідини і пр.), Переміщення напівфабрикатів і готових виробів всередині підприємства, а також преміальні виплати.
5
Замедленная динаміка регресивних витрат пов'язана з їх проміжної роллю. Їх можна розглядати, як перехідна ланка між пропорційними і постійними витратами, при цьому ступінь регресії може бути різною. З цієї причини слід використовувати спеціальні показники, так звані варіатори, які зазвичай мають значення від 1 до 10 (від 10 до 100%) і встановлюються окремо для конкретної статті витрат.
6
прогресивно- змінні витрати збільшуються швидше обсягу продукції. До них відносяться доплати за нічні зміни або роботу в святкові дні, понаднормові, виплати мінімального вмісту під час простоїв в роботі і т.д. Іншими словами, такі витрати з'являються, коли виникає порушення виробничого циклу або перевантаження власних потужностей у зв'язку із занадто великим замовленням.