Як визначити купонний дохід облігації.

Облігації можуть бути вигідним і надійним об'єктом довгострокового інвестування. Дохід, який приносять корпоративні облігації їх держателю, називається купонним. Він складається з накопиченого доходу і доходу, нарахованого організацією за час володіння цінним папером. Для практичних цілей необхідно знати принципи визначення цієї характеристики облігації і вміти її розраховувати самостійно.
Вам знадобиться
  • - облігація;
  • - калькулятор;
  • - олівець;
  • - папір.
Інструкція
1
Усвідомте різницю між накопиченим купонним доходом і доходом нарахованими. Перший вид доходу утворюється ще до того, як облігація стала власністю організації, і вказується в документі, що додається до придбаної облігації. Розраховувати слід суму нарахованого доходу, що утворився за час володіння цінним папером.
2
Визначте, наскільки актуальним і своєчасним є вироблений розрахунок. Здійснювати його слід або за підсумками кожного місяця, протягом якого держатель володів облігацією, або за результатами купівлі-продажу цінного паперу. В деяких випадках розрахунок рекомендується проводити після здійснення відповідних виплат емітентом облігації.
3
Оберіть метод розрахунку купонного доходу. Прямий рахунок дозволяє визначити дохід, виходячи з терміну володіння цінним папером в конкретному місяці і даних, визначених при емісії. Другий метод узятий з практики проведення розрахунків по державних і муніципальних цінних паперів. При цьому купонний дохід визначають, керуючись даними про суми доходу, нарахованих на кінець кожного звітного місяця.
4
Для розрахунку доходу методом прямого рахунки використовуйте наступну формулу: Дк = Але * Ск/N * n, гдеДк - купонний дохід за місяць; Але - номінал цінного паперу; Ск - ставка купона; N - кількість днів в періоді, за який встановлена купонна ставка; n - кількість днів у місяці, коли облігація перебувала у власності держателя.
5
При розрахунках для цілей оподаткування скористайтеся формулою, застосовуваної в порядку, встановленому для муніципальних або державних цінних паперів: Дк = НКД1 - НКД2, гдеДк - купонний дохід; НКД1 - накопичений дохід на кінець місяця; НКД2 - накопичений дохід, сплачений в момент придбання цінного паперу.
6
В тому випадку, коли держатель облігації отримував у звітному місяці виплати з боку емітента, розрахуйте дохід так: Кд = С - НКД1 + НКД2, гдеКд - купонний дохід за звітний місяць; С - сума виплаченого купона; НКД1 - накопичений дохід, виплачений продавцеві при придбанні цінного паперу; НКД2 - накопичений дохід на кінець поточного місяця.