Як оформити доповідь в школі.

Доповідь - одна з форм науково-практичної діяльності школярів. Цей вид дослідницької роботи передбачає короткий узагальнення основних фактів, теоретичних і практичних аспектів розглянутої проблеми. Одним з найважливіших умов успішної підготовки доповіді є його правильне оформлення.
Вам знадобиться
  • - листи паперу;
  • - комп'ютер;
  • - принтер.
Інструкція
1
Сама форма доповіді передбачає публічний виступ перед конкретною аудиторією. Тому в процесі роботи над темою конспектуйте лише матеріал, який відбиває саму суть проблеми. Не перевантажуйте текст дрібними деталями і громіздкими прикладами. Ваше завдання - чітко і лаконічно озвучити основні тези та зробити висновок. Оптимальний обсяг доповіді становить 5-7 сторінок друкованого тексту. Постарайтеся не виходити за його рамки.
2
Структура доповіді включає в себе вступ, основну і заключну частини. Кожен елемент внутрішньої будови роботи оформляйте, починаючи з чистого аркуша та відповідного заголовка. При необхідності основна частина доповіді розбивається на підзаголовки або пункти (наприклад, поділ теоретичного і практичного аспекту дослідження). Такі підзаголовки розміщуйте один за іншим без переносу їх на нову сторінку.
3
Текст доповіді набирайте 12 або 14 кеглем, шрифтом Times New Roman через півтора міжрядкових інтервалу. Заголовки і пункти структурних компонентів доповіді виділяйте напівжирним шрифтом. Листи роботи нумеруйте внизу сторінки. На тітульніке значок номера сторінки не ставиться, але він входить в загальну кількість аркушів документа.
4
Титульний аркуш доповіді повинен містити такі дані: повне найменування освітньої установи, в якому робиться доповідь, інформацію про тему дослідження, відомості про автора або авторів й педагога, який перевірить роботу. Назва школи розмістіть у верхній частині аркуша, по центру - назва доповіді без лапок і скорочень, у правому нижньому куті прізвище та ім'я доповідача, клас, в якому він навчається. Під інформацією про автора помістіть відомості про викладача, по предмету якого робиться робота. У нижній частині аркуша вкажіть населений пункт і рік створення роботи. Основний текст на титульному аркуші набирайте 14 кеглем, назва доповіді - 16 (можна виділити тему напівжирним шрифтом).
5
В кінці роботи наводиться список літератури, використовуваної при підготовці доповіді. Якщо ваше дослідження містить додатки, помістіть їх після списку літератури. Кожне додаток позначається в правому верхньому куті аркуша текстом з цифрою (наприклад, Додаток 1).