Як визначити індуктивність котушки.

Індуктивність котушки може бути виміряна безпосередньо або непрямим способом. У першому випадку буде потрібно прямопоказуючий або бруківці прилад, а в другому доведеться скористатися генератором, вольтметром і миллиамперметром, а потім здійснити ряд обчислень.
Вам знадобиться
  • - прямопоказуючий або бруківці вимірювач індуктивності;
  • - генератор синусоїдальної напруги;
  • - вольтметр і міліамперметр змінного струму;
  • - частотомер;
  • - науковий калькулятор.
Інструкція
1
Щоб виміряти індуктивність прямопоказуючим приладом, підключіть до нього котушку, а потім, послідовно вибираючи межі виміру перемикачем, виберіть такий з них, щоб результат знаходився приблизно в середині діапазону. Прочитайте результат. Якщо вимірювач має аналогову шкалу, при зчитуванні результату приймайте в розрахунок ціну поділки, а також коефіцієнт, зазначений поруч з відповідним положенням перемикача.
2
На мостовому приладі після кожного перемикання діапазонів переведіть ручку регулятора балансування моста в будь-яке з крайніх положень, а потім обертайте її до упору в протилежному напрямку. Знайдіть такий діапазон, в якому цією ручкою можна збалансувати міст. Добившись зникнення звуку в динаміці або навушниках або зменшення показань стрілочного індикатора до нуля, прочитайте показання на шкалі регулятора (але не стрілочного приладу). При цьому, як і в попередньому випадку, враховуйте ціну поділки і коефіцієнт, на який слід множити на даному діапазоні свідчення.
3
Для вимірювання індуктивності непрямим способом зберіть вимірювальну ланцюг. Вольтметр змінного струму, перемкнутий на межу, при якому верхній межі діапазону відповідає напруга в кілька вольт, підключіть паралельно виходу генератора. Туди ж підключіть і частотомер. Також паралельно їм приєднаєте послідовний ланцюг, що складається з випробуваної котушки індуктивності, а також міліламперметра змінного струму. Обидва прилади повинні показувати діючі, а не амплітудні значення вимірюваних величин, а також бути розрахованими на синусоїдальну форму коливань.
4
На генераторі включите режим вироблення напруги синусоїдальної форми. Досягніть, щоб вольтметр показував близько двох вольт. Збільшуйте частоту до тих пір, поки показання міліамперметра не почнуть зменшуватися. Досягніть їх зменшення приблизно до половини первісного значення. Виберіть на частотоміри межа, відповідні вимірюваної частоті. Прочитайте свідчення всіх трьох приладів, а потім відключіть генератор і розберіть вимірювальну ланцюг.
5
Переведіть показання приладів в одиниці системи СІ. Поділіть напруга на силу струму. Вийде індуктивний опір котушки на тій частоті, на якій здійснювалося вимір. Воно буде виражено в Омасі.
6
Индуктивность розрахуйте за формулою: L = X/(2? F), де L - частота, Г (генрі), X - індуктивний опір, Ом, F - частота, Гц. При необхідності переведіть результат розрахунку в похідні одиниці (наприклад, міллігенрі, мікрогенрі).
Зверніть увагу
Чи не торкайтеся елементів вимірювального ланцюга, коли вона знаходиться під напругою.
Котушка індуктивності здатна накопичувати магнітну енергію при протіканні електричного струму. Основним параметром котушки є її індуктивність . Індуктивність вимірюється в Генрі (Гн) і позначається буквою L.
Вам знадобиться
  • Параметри котушки індуктивності
Інструкція
1
Индуктивность короткого провідника визначається за формулою: L = 2l (ln (4l/d) -1) * (10 ^ -3), де l - довжина дроту в сантиметрах, а d - діаметр проводу в сантиметрах. Якщо провід намотаний на каркас, то утворюється котушка індуктивності. Магнітний потік концентрується, і, в результаті, величина індуктивності зростає.
2
Індуктивність котушки пропорційна лінійним розмірам котушки, магнітної проникності сердечника і квадрату числа витків намотування. Індуктивність котушки, намотаною на тороїдальним сердечнику, дорівнює: L =? 0 *? R * s * (N ^ 2)/l. У цій формулі? 0 - магнітна постійна,? R - відносна магнітна проникність матеріалу сердечника, що залежить від частоти), s - площа перерізу сердечника, l - довжина середньої лінії осердя, N - число витків котушки.
3
Індуктивність котушки індуктивності в мкГн можна розрахувати також за формулою: L = L0 * (N ^ 2) * D * (10 ^ -3). Тут N - це число витків, D - діаметр котушки в сантиметрах. Коефіцієнт L0 залежить від відношення довжини котушки до її діаметра. Для одношарової котушки він дорівнює: L0 = 1/(0,1 * ((l/D) +0,45)).
4
Якщо в ланцюзі котушки з'єднані послідовно, то їх загальна індуктивність дорівнює сумі індуктивностей всіх котушок: L = (L1 + L2 + ... + Ln) Якщо котушки з'єднані паралельно, то їх загальна індуктивність дорівнює: L = 1/( (1/L1) + (1/L2) + ... + (1/Ln)). Таким чином, формули розрахунку індуктивності для різних схем з'єднання котушок індуктивності аналогічні формулам розрахунку опору при подібному з'єднанні резисторів.