Як визначити середнє арифметичне.

Для визначення середніх величин, таких як, наприклад, відвідуваність, обчислюється середнє арифметичне значення. Ще в математиці воно має назву "просте середнє число". Воно найбільш часто застосовується для узагальнення статистичної інформації при наявності декількох значень одного показника.
Інструкція
1
Визначте, середнє арифметичне яких саме числових показників вам необхідно знайти. Обов'язково перевірте, чи всі числові значення у вас є, тому що якщо не прийняти в розрахунок хоча б одне число, результат буде невірним. Визначте кількість доданків значень. Необхідно уважно порахувати, скільки чисел було прийнято до розрахунку.
2
Складіть все наявні числові значення. Проведіть контрольну перевірку отриманої суми, так як від правильності її обчислення залежить підсумковий результат усіх дій. Для точності розрахунків краще використовувати калькулятор.
3
Розділіть отриману раннє суму чисел на їх кількість. Для точності обчислення краще скористатися калькулятором. Підсумок поділу є середнім арифметичним значенням доданків чисел.
4
Уважно поставтеся до всіх етапів розрахунку, так як помилка хоч в одному з обчислень призведе до неправильного підсумкового показника. Перевіряйте отримані розрахунки на кожному етапі. Середнє арифметичне число має той же вимірювач, що і доданки числа, тобто якщо ви визначаєте середню відвідуваність студентів, то всі показники у вас будуть «людина».
5
Даний спосіб обчислення застосовується тільки в математичних та статистичних розрахунках. Так, наприклад, визначення середнього арифметичного значення в інформатиці має інший алгоритм обчислення. Середнє арифметичне значення є дуже умовним показником. Воно показує ймовірність тієї чи іншої події за умови, що у нього тільки один фактор небудь показник. Для найбільш глибокого аналізу необхідно враховувати безліч чинників. Для цього застосовується обчислення більш загальних величин.