Як знайти точку рівноваги.

рівноваги з точки зору економічної науки називається такий стан системи, коли кожен з учасників ринку не бажає змінити свою поведінку. Ринкове рівновагу визначається, таким чином, як ситуація, коли продавцями пропонується для продажу точно таку кількість товару, яке покупці бажають придбати. Відшукання точки рівноваги полягає в побудові деякої ідеальної моделі ринкової поведінки учасників економічних відносин.
Інструкція
1
Скористайтеся для знаходження точки рівноваги поняттями про функції попиту та пропозиції. Це допоможе визначити, при якому рівні ціни обидві функції матимуть рівні значення. Попит характеризує готовність покупців придбати товар, а пропозиція - готовність виробника цей товар продати.
2
Виразіть функції попиту і пропозиції за допомогою таблиці, що складається з трьох стовпців (див. Рис. 1). Перша колонка цифр включатиме значення ціни, наприклад, в рублях за одиницю товару. Другий стовпець визначає обсяг попиту, а третій - обсяг пропозиції за деякий наперед визначений період.
3
Визначте за таблицею, при якому рівні ціни обсяги попиту та пропозиції будуть збігатися. Для наведеного навчального прикладу рівні об'єми (2800 одиниць) спостерігатимуться при ціні 15 рублів за одиницю товару. Це і буде точкою ринкової рівноваги.
4
Використовуйте для знаходження ринкової рівноваги графічне відображення попиту і пропозиції. Дані з таблиці, аналогічної наведеної вище, перенесіть в простір двох осей, одна з яких (P) відображає рівень ціни, а друга (Q) - кількість одиниць товару.
5
З'єднайте лініями точки, що відображають зміну параметрів в кожному стовпці. В результаті ви отримаєте два графіка D і S, що перетинаються в деякій точці. Крива D є відображенням споживчого попиту на товар, а крива S малює картину пропозиції того ж товару на ринку.
6
Позначте точку перетину двох кривих як A. Ця загальна точка демонструє рівноважне значення кількості товару і ціни на нього в даному сегменті ринку. Таке графічне зображення точки рівноваги робить картину попиту і пропозиції більш об'ємною і наочною.
7
Для кожного рівня ціни визначте також різницю в кількості попиту і пропозиції. Залежно від розташування графіків на кожному з розглянутих цінових рівнів така різниця може відбивати дефіцит пропозиції або його надлишок (див. Рис. 2).