Як знайти протони.

Атом являє собою хіба мініатюрну копію Сонячної системи. Тільки замість Сонця в його центрі розташовано масивне ядро, а замість планет обертаються елементарні частинки - електрони. Атом електрично нейтральний, тому сумарний негативний заряд електронів повинен бути урівноважений сумарним позитивним зарядом такої ж величини. Це відбувається, тому що ядро складається з інших елементарних частинок - протонів і нейтронів. Кожен протон несе такий же за величиною заряд, як електрон, тільки з протилежним знаком.
Інструкція
1
Припустимо, вам за умовами завдання відомий сумарний позитивний заряд Q ядра атома. Щоб дізнатися кількість протонів N, треба всього лише розділити Q на величину заряду протона qпр. (Її можна дізнатися в довіднику з фізики або хімії). Тобто N = Q/qпр.
2
Знайти кількість протонів в ядрі можна за допомогою таблиці Менделєєва. У цій таблиці кожному елементу відведено конкретне строго певне місце залежно від його хімічних властивостей. А хімічні властивості, в першу чергу, визначаються будовою атома елемента.
3
У кожній клітинці таблиці наведені необхідні відомості про хімічний елемент, у тому числі його порядковий номер. Ось він якраз відповідає кількості протонів в ядрі атома елемента.
4
Подивіться в таблицю. Елемент під номером 11 - лужний метал натрій (Na). Отже, у кожному атомі натрію знаходяться 11 протонів. Або елемент під номером 23 - метал ванадій (V), що виявляє в своїх з'єднаннях не тільки основні, але й кислотні властивості. Виходячи їх порядкового номера, можна зробити висновок: у кожному атомі ванадію знаходиться 23 протона.
5
Проведіть своєрідну перевірку. Відомо, що атом електрично нейтральний. Але оскільки нейтрони взагалі не несуть зарядів, врівноважити сумарний позитивний заряд протонів атома можуть тільки електрони. Значить, в атомі натрію має бути 11 електронів, а в атомі ванадію - 23. Перевірте, чи так це.
6
Знову візьміть таблицю Менделєєва. У кожній клітинці наведені дані, що показують, як заповнені електронні рівні атома цього елемента. У натрію: два електрона на першому рівні, вісім електронів на другому рівні і один на третьому (зовнішньому). У сумі одинадцять електронів. У ванадію: два електрона на першому рівні, вісім - на другому, одинадцять - на третьому і два - на четвертому (зовнішньому). У сумі двадцять три електрона. Сумарні заряди врівноважені, атоми електрично нейтральні.