Як оформляти довідку про проходження практики. довідки для навчання про проходження практики.

На старших курсах навчання для закріплення теоретичних знань та отримання досвіду необхідно проходити виробничу практику. За її підсумками керівник повинен написати відгук, який згодом передається в університет для отримання студентом оцінки. Важливо правильно оформити цей документ.
Інструкція
1
Отримайте бланк для оформлення довідки про виробничу практику. Його можуть вам видати в деканаті університету із зазначенням про те, як слід правильно заповнювати цей документ. Якщо такий папір вам не видали, ви можете оформити її самостійно.
2
Озаглавьте складається документ як «Довідка». У тексті напишіть, кому вона видана - прізвище, ім'я та по батькові студента, назва його місця навчання, кафедри та спеціальності. Також нижче запишіть повна назва організації, де проводилася практика, і назва посади, на якій трудився студент. Завершіть документ зазначенням дат проходження стажування на виробництві, а також завірте його підписом керівника практики та печаткою організації.
3
Отриману довідку передайте в деканат вашого факультету. Вона буде зареєстрована як підтвердження вашої участі у виробничій практиці.
4
Крім довідки не забудьте оформити та інші документи, необхідні для завершення вашої практики. Зокрема, до них відноситься звіт. Його слід оформляти в залежності від методичних рекомендацій керівника вашої спеціалізації. Студентам-інженерам, які проходять практику на виробництві, може бути поставлено завдання описати у звіті специфіку якого-небудь технологічного процесу, що проводиться в конкретній організації.
5
Отримайте від керівника на підприємстві відгук про вашу практичної діяльності. У ньому він повинен вказати ваші сильні та слабкі сторони під час навчання, наявність або відсутність необхідних знань і навичок. Також у відгуку потрібно вказати оцінку, яку він ставить за вашу діяльність на підприємстві. Всі ці документи також передаються в деканат. В залежності від вимог кафедри, вам можуть рекомендувати приготувати усну презентацію у вигляді захисту звіту з практики.