Як знайти точки перетину функції.

Перш ніж приступити до дослідження поведінки функції, необхідно визначити область зміни розглянутих величин. Приймемо допущення, що змінні належать до безлічі дійсних чисел.
Інструкція
1
Функція - це змінна величина, що залежить від значення аргументу. Аргумент - мінлива незалежна. Межі змін аргументу називаються областю допустимих значень (ОДЗ). Поведінка функції розглядається в межах ОДЗ тому, що в цих межах залежність між двома змінними НЕ хаотична, а підпорядковується певним правилам і може бути записана у вигляді математичного виразу.
2
Розглянемо довільну функціональну залежність F =? (X), де? - Математичний вираз. Функція може мати точки перетину з осями координат або з іншими функціями.
3
В точках перетину функції з віссю абсцис функція стає рівною нулю: F (x) = 0.Решіте це рівняння. Ви отримаєте координати точок перетину заданої функції з віссю ОХ. Таких точок буде стільки, скільки знайдеться коренів рівняння на заданій ділянці зміни аргументу.
4
В точках перетину функції з віссю ординат значення аргументу дорівнює нулю. Отже, завдання перетворюється на знаходження значення функції при х = 0. Точок перетину функції з віссю OY буде стільки, скільки знайдеться значень заданої функції при нульовому аргументі.
5
Для знаходження точок перетину заданої функції з іншого функцією необхідно вирішити систему рівнянь: F =? (X) W =? (X) .Здесь? (X) - вираз, що описує задану функцію F,? (X) - вираз, що описує функцію W, точки перетину з якої заданої функції потрібно знайти. Очевидно, що в точках перетину обидві функції беруть рівні значення при рівних значеннях аргументів. Спільних точок у двох функцій буде стільки, скільки рішень у системи рівнянь на заданому ділянці змін аргументу.