Як округлити число Пі до десятих.

Число? використовується в багатьох формулах. Це одна з найважливіших постійних математичних величин. Дана константа являє собою частку від ділення довжини окружності на її діаметр. В результаті такого поділу виходить нескінченна неперіодична десяткова дріб. Зазвичай для розрахунків число? округлюють з різним ступенем точності.
Інструкція
1
При вирішенні задач, де в формулах використовується число?, Абсолютної точності обчислень домогтися неможливо. Ступінь точності в чому залежить від того, до якого знака після коми округлити нескінченну десяткову дріб, в тому числі і константу?. Найбільш поширений варіант - округлення до сотих, тобто? = 3,14.
2
Згадайте правила округлення нескінченних дробів. Переглянути це можна на прикладі того ж самого числа?. Неокругленних дріб виглядає так:? = 3,14159 ... Якщо округлити його до десятитисячних доль, то вийде, що? = 3,1416. Зверніть увагу на те, що цифра в четвертому розряді після коми на 1 більше, ніж у вихідній дробу. Згідно загальноприйнятим правилам округлення, таке збільшення відбувається, якщо кількість одиниць наступного розряду більше або дорівнює 5.
3
З цього випливає одна цікава властивість числа?. У нескінченній десяткового дробу 3,14159 ... в третьому після коми розряді стоїть цифра 4. Тобто якщо округляти константу до десятих, необхідно залишити той же номер, що і в вихідної дробу, оскільки 4
4
При округленні до тисячних врахуйте, що четвертий після коми знак - 5. Тобто значення третього розряду збільшується в цьому випадку на одиницю і? = 3,142.
Зверніть увагу
У числа? чимало цікавих властивостей. Воно не може бути виражене простий дробом, чисельник і знаменник якого є цілими числами. Крім того, не існує алгебраїчного рівняння, коренем якого була б ця константа.
Корисна порада
У різні часи співвідношення між довжиною кола та її діаметром обчислювалося з різним ступенем точності. Стародавні математики застосовували зазвичай прості дроби, начебто 22/7. Середньовічні вчені довели точність обчислень до 40 знаків після коми. Сучасні комп'ютерні технології дозволили обчислити 500 знаків. Однак навіть для високоточних обчислень досить буває 15-16 знаків. При такому значенні похибка в оцінці, наприклад, міжпланетних відстаней складе всього кілька міліметрів.