Як визначити річний фонд заробітної плати.

Фонд заробітної плати - обсяг грошових коштів, з якого здійснюється оплата праці співробітникам підприємства. Цей показник впливає на собівартість продукції, тобто на прибутковість. Він складається з основної та додаткової заробітної плати та є плановим. При плануванні розраховується годинний, денний, місячний і річний фонду заробітної плати, які розрізняються по складу включаються в них елементів заробітної плати.
Інструкція
1
Щоб визначити річний фонд заробітної плати, розрахуйте спочатку середню заробітну плату співробітників вашого підприємства. Оскільки оклади або тарифні розряди у всіх різні і, відповідно, різна заробітна плата, визначте інтегральний показник, який характеризує її середній рівень (СЗ). Вона розраховується як частка від ділення обсягу грошових коштів, витрачених за минулий період (рік) на оплату праці співробітників підприємства (ОТ) на їх середньоспискову чисельність (ССЧ): СЗ = ОТ/ССЧ.
2
Залежно від того завдання, яке стоїть перед вами, в економічному аналізі середня заробітна плата може бути визначена з урахуванням фактичного часового, денного або річного фонду оплати праці, які були визначені для минулих періодів. Середню заробітну плату за будь-який розрахунковий період розрахуйте за формулою СЗ = ОТ/К, де К - кількість відпрацьованих людино-годин за розрахунковий період, а ОТ - фактична оплата за їх працю в цей же період.
3
У фактичну оплату праці за годину робочого часу, яка по суті є годинниковим фондом оплати праці, входить фонд заробітної плати відрядників і почасових, які розраховуються на основі тарифних ставок, тарифних коефіцієнтів, фактично відпрацьованого часу та кількості працюючих. В неї також включите окладний фонд керівників і фахівців, виплачені за колективним договором премії та компенсаційні доплати (за понаднормові роботи, важкі умови праці, керівництво бригадою і пр.).
4
Розраховуючи денний фонд зарплати, врахуйте в ньому, крім годинного фонду, ті доплати, які відносяться до нього: підліткам за неповний робочий день і матерям, що годують груддю. При розрахунку річного фонду, який формується на основі денного, врахуйте додаткову заробітну плату, яка входить в річний період. Це суми, виплачені працівникам за черговий і додаткова відпустка, оплата учнівських відпусток і тих, які пов'язані з виконанням державних обов'язків.
5
Плановий показник фонду заробітної плати за майбутній рік (ФЗПг) розрахуйте за формулою ФЗПг = ССЧг * СЗГ, де ССЧг - середньооблікова чисельність працівників на рік, СЗ - середня зарплата в рік.
Розрахунок фонду заробітної плати безпосередньо залежить від того, який обсяг грошових коштів затверджено кошторисом компанії. У формулі визначення заробітної плати враховується розрахунковий тарифний норматив на кожного працівника фірми, регламентований в поточному фінансовому році. Вам знадобляться дані по загальній сумі про плати праці, за загальною кількістю робочого часу, за чисельністю працівників.
Інструкція
1
Визначайте фонд заробітної плати, як найголовніший критерій у плануванні про плати праці співробітників. Адже його загальне значення відображає повну суму фінансових активів вашого підприємства.
2
Чітко збудуйте структуру ви плати грошових ресурсів. З цією метою виділіть декілька категорій фондів з оплати праці.
3
Місячний фонд вирахувати шляхом додавання загальних показників денного фонду заробітної плати і додаткових виплат, пов'язаних з неробочими і святковими виходами на роботу. Сюди ж входять відпустки, лікарняні та вихідні допомоги.
4
Наступний денний фонд ви отримаєте, підсумовуючи годинний фонд про плати праці та до плати, пов'язані з внутрізмінних перервами.
5
Нарешті, часовий фонд заробітної плати розраховується з урахуванням тарифного фонду ви плати грошових коштів. Для цього ви повинні визначити показник заробітної плати, яка виплачується співробітнику відповідно до певного тарифом. Складіть це значення з сумою додаткових виплат за відпрацьований час. В формулу увійдуть нічні зміни та затверджені преміальні заохочення.
6
Аналізуючи, плануючи і визначаючи майбутні показники фондів заробітної плати, ви будете розрахувати індекс і нормативний коефіцієнт за середньомісячною, середньоденного і середньогодинної значенню про плати праці співробітників.
7
Якщо вам потрібно дізнатися заробітну плату, яка припадає в розрахунку на одного працівника компанії в середньому за місяць, то візьміть за основу сукупний фонд місячної заробітної плати. Розділіть її значення на середньоспискову чисельність ваших співробітників.
8
Щоб отримати суму середньоденної заробітної плати, розділіть показник денного фонду про плати праці на відпрацьоване працівниками час. Якщо є необхідність винести значення середньогодинної заробітної плати, то розділіть загальний годинний фонд заробітної плати на кількість відпрацьованих годин.