Як організувати облік на виробництві.

Будь-яка юридична особа, незалежно від форми власності, зобов'язана організувати бухгалтерський облік та у встановлені законом терміни давати звітність за затвердженими стандартами. Організувати облік на виробництві необхідно з перших днів діяльності підприємства.
Інструкція
1
Організація бухгалтерського обліку на вашому підприємстві повинна здійснюватися з дотриманням основних принципів облікової політики. Вона повинна бути розглянута в ключі двох розділів - організаційно-технічного та методичного. Це цілий комплекс організаційних заходів, який включає в себе затвердження плану рахунків аналітичного і синтетичного обліку, організацію документообігу - облік первинних документів і бухгалтерських операцій, визначення обсягу і змісту звітності, вибір і організацію системи оподаткування.
2
Ще один відповідальний етап - вибір форми організації бухгалтерського обліку на підприємстві, який залежить від величини підприємства (малий, середній і великий бізнес), його організаційно-правової форми, особливостей управління та виробництва, можливості автоматизації обробки економічної інформації.
3
Визначте форму організації бухгалтерського обліку. Для великого підприємства з великою кількістю філій виберіть децентралізований облік, коли в кожному структурному підрозділі створюється власний відділ бухгалтерії і працює головний бухгалтер. Ця форма обліку хороша тим, що апарат бухгалтерії наближений до місця здійснення господарських операцій, що скорочує терміни їх проведення і веде до спрощення контролю. Мінусом може вважатися складності при підборі великої кількості співробітників високої кваліфікації.
4
Централізований бухгалтерський облік переважніше для невеликих організацій. Якщо ви хочете обійтися без власної бухгалтерії, то можете вести його на договірних засадах. Перевагою такої форми є те, що у вас відпадає необхідність пошуку кваліфікованих бухгалтерів. Крім того, додатковою перевагою централізованого обліку є концентрація облікових робіт, що дозволяє створити сприятливі умови для впровадження автоматизованих систем бухгалтерського обліку.