Як обчислити площу фігури, обмеженої графіками функцій.

Графіки двох функцій на загальному інтервалі утворюють певну фігуру. Щоб обчислити її площу, необхідно проінтегрувати різницю функцій. Межі загального інтервалу можуть бути задані спочатку або бути точками перетинів двох графіків.
Інструкція
1
При побудові графіків двох заданих функцій в області їх перетину утворюється замкнута фігура, обмежена цими кривими і двома прямими лініями х = а і х = b, де а і b - кінці розглянутого інтервалу. Цю фігуру візуально відображають штрихом. Її площа можна обчислити, проинтегрировав різницю функцій.
2
Функція, розташована вище на графіку, є більшою величиною, отже, у формулі її вираження стоятиме першим: S =? F1 -? F2, де f1> f2 на проміжку [а, b]. Втім, взявши до уваги, що кількісна характеристика будь-якого геометричного об'єкта є величиною позитивною, можна обчислити площу фігури, обмеженої графіками функцій, по модулю: S = |? F1 -? F2 |.
3
Такий варіант тим більше зручний, якщо немає можливості або часу на побудову графіка. При обчисленні визначеного інтеграла користуються правилом Ньютона-Лейбніца, яке передбачає підстановку в кінцевий результат граничних значень інтервалу. Тоді площа фігури дорівнює різниці двох значень первообразной, знайденої на етапі інтегрування, з більшого F (b) і меншого F (а).
4
Іноді замкнута фігура на заданому інтервалі утворюється шляхом повного перетину графіків функцій, тобто кінці інтервалу є точками, які належать обом кривим. Наприклад: знайдіть точки перетину ліній у = х/2 + 5 і у = 3 • х - х?/4 + 3 і обчисліть площу.
5
Решеніе.Чтоби знайти точки перетину, складіть рівняння: х/2 + 5 = 3 • х - х?/4 + 3? х? - 10 • х + 8 = 0D = 100 - 64 = 36? х1,2 = (10 ± 6)/2.
6
Отже, ви знайшли кінці інтервалу інтегрування [2; 8]: S = |? (3 • х - х?/4 + 3 - х/2 - 5) dх | = | (5 • х?/4 - х?/12 - 2 • х) |? 59.
7
Розгляньте інший приклад: у1 =? (4 • х + 5); у2 = х і дано рівняння прямої х = 3.В цьому завданні дана тільки один кінець інтервалу х = 3. Це значить, що друге значення потрібно знайти з графіка. Побудуйте лінії, задані функціями у1 і у2. Очевидно, що значення х = 3 є верхнім обмеженням, отже, потрібно визначити нижню межу. Для цього прирівняти вирази:? (4 • х + 5) = х 4 • х + 5 = х? ? х? - 4 • х - 5 = 0
8
Знайдіть корені рівняння: D = 16 + 20 = 36? х1 = 5; х2 = -1.Посмотріте на графік, нижнім значенням інтервалу є -1. Оскільки у1 розташовано вище у2, то: S =? (? (4 • х + 5) - х) dх на проміжку [-1; 3] .S = (1/3 •? ((4 • х + 5)?) - Х?/2) = 19.