Як обчислити підставу рівнобедреного трикутника. Як вичесліть підставу трикутника рівнобедреного.

Підставою в трикутник називається та з його сторін, довжина якої відрізняється від довжин двох інших. Якщо всі три сторони виявляються рівні, то будь-яку з них можна вважати підставою. Обчислювати розміри кожної з сторін, в тому числі і підстави, можна різними способами - вибір одного конкретного залежить від відомих параметрів рівнобедреного трикутника.
Інструкція
1
Довжину підстави (b) рівнобедреного трикутника, в якому відома довжина бічної сторони (a) і величина кута при підставі (?), Обчислюйте з використанням теореми про проекціях. З неї випливає, що шукана величина дорівнює двом довжинам бічний боку, помноженим на косинус кута відомої величини: b = 2 * a * cos (?).
2
Якщо в умовах попереднього кроку замінити кут, прилегла до основи, кутом, лежачим навпроти нього (?), У розрахунку довжини цього боку (b) можна використовувати розмір бічної сторони (а) та іншу тригонометричну функцію - синус - від половини величини кута. Ці два значення перемножте і подвійте: b = 2 * a * sin (?/2).
3
Для тих же вихідних даних, що і в попередньому кроці, існує ще одна формула, але вона крім тригонометричної функції включає ще й витяг кореня. Якщо вас це не лякає, відніміть від одиниці косинус кута при вершині трикутника, отримане значення подвійте, вийміть з результату корінь і помножте на довжину бічної сторони: b = a *? (2 * (1-cos (?)).
4
Знаючи довжину периметра (P) і бічний сторони (a) рівнобедреного трикутника знайти довжину підстави (b) дуже легко - просто відніміть з першого значення два других: b = P-2 * a.
5
За значенням площі (S) такого трикутника теж можна розрахувати довжину підстави (b), якщо відома висота (h) фігури. Для цього подвоєну площа розділіть на висоту: b = 2 * S/h.
6
Висота (h), опущена на основу (b) рівнобедреного трикутника, може бути використана для обчислення довжини цього боку в поєднанні з довжиною бічної сторони (a). Якщо ці два параметри відомі, зведіть висоту в квадрат, відніміть від отриманої величини квадрат довжини бічної сторони, з результату витягніть квадратний корінь і подвійте: b = 2 *? (H? -a?).
7
Можна використовувати для обчислення довжини підстави (b) і радіус (R) описаної близько трикутника окружності, якщо відомий кут, що лежить навпроти підстави (?). Двійку помножте на радіус і синус цього кута: b = 2 * R * sin (?).