Як обчислити відносну молекулярну масу речовини.

Відносна молекулярна маса - це безрозмірна величина, що показує у скільки разів маса молекули більше 1/12 маси атома вуглецю. Відповідно, маса атома вуглецю дорівнює 12 одиниць. Визначити відносну молекулярну масу хімічної сполуки можна, склавши маси атомів, з яких складається молекула речовини.
Вам знадобиться
  • - ручка;
  • - папір для записів;
  • - калькулятор;
  • - таблиця Менделєєва.
Інструкція
1
Запишіть хімічну формулу сполуки, відносну молекулярну масу якого потрібно обчислити. Наприклад, ортофосфорна кислота H3PO4. З формули ви можете побачити, що молекула кислоти складається з трьох атомів водню, одного атома фосфору і чотирьох атомів кисню.
2
Знайдіть у таблиці Менделєєва осередки елементів, з яких складається дана молекула. Значення відносних атомних мас (Ar) для кожної речовини вказані в лівому нижньому куті комірки. Перепишіть їх, округливши до цілого числа: Ar (H) - 1; Ar (P) - 31; Ar (O) - 16.
3
Визначте відносну молекулярну масу сполуки (Mr). Для цього помножте атомну масу кожного елемента на кількість атомів в молекулі. Потім складіть отримані значення. Для ортофосфорної кислоти: Mr (Н3РО4) = 3 * 1 + 1 * 31 + 4 * 16 = 98.
4
Відносна молекулярна маса чисельно збігається з молярною масою речовини. В деяких задачах використовується цей зв'язок. Приклад: газ при температурі 200 К і тиску 0,2 MПа має щільність 5,3 кг/мз. Визначити його відносну молекулярну масу.
5
Використовуйте рівняння Менделєєва-Клайперона для ідеального газу: PV = mRT/M, де V - об'єм газу, м3; m - маса даного об'їла газу, кг; M - молярна маса газу, кг/моль; R - універсальна газова стала. R = 8.314472 м2кг с-2 К-1 Моль-1; T - температура газу, К; P - абсолютний тиск, Па. Висловіть з цієї залежності молярну масу: М = mRT/(PV).
6
Як відомо, формула щільності: p = m/V, кг/м3. Підставте її в вираз: М = рRT/P. Визначте молярну масу газу: М = 5,3 * 8,31 * 200/(2 * 10 ^ 5) = 0,044 кг/моль. Відносна молекулярна маса газу: Mr = 44. Ви можете припустити, що це вуглекислий газ: Mr (CO2) = 12 + 16 * 2 = 44.