Як написати аналітичний звіт вихователя. Звіт про виконану роботу вихователя дитячого садка.

Аналітичний звіт вихователя - важливий елемент звітної документації дитячого дошкільного закладу. Він незамінний в ході підбиття підсумків виконаної роботи в даній конкретній групі дітей, ефективного планування подальшої діяльності та підготовки атестаційного портфоліо.
Вам знадобиться
  • - перспективний план роботи з дітьми;
  • - звіти про проведення заходів;
  • - результати анкет, тестів, опитувань і т.д.
Інструкція
1
На початку аналізу дайте загальну характеристику групи, в якій ви працювали. Наведіть дані про кількість і вік дітей на початок і кінець року. Вкажіть окремо, скільки серед них дівчаток і хлопчиків. Опишіть особливості розвитку та взаємовідносин дітей, характер їх діяльності в межах дитячого садка та ін.
2
Далі назвіть цілі і завдання, поставлені вами в перспективному плані. Зазвичай вони охоплюють три важливих напрямки: роботу з дітьми, взаємодія з батьками, підвищення рівня власної кваліфікації.
3
Дайте коротку характеристику заходам, які ви провели протягом навчального року в рамках вирішення кожної з сформульованих завдань. Схема опису може бути такою: назва заходу; дата проведення; статус (групове, общесадовское, виїзне); учасники (діти, батьки, співробітники); результати, що відображають позитивні і негативні сторони.
4
Наведіть дані про результати участі дітей у різних конкурсах, спортивних змаганнях, гуртках, фестивалях і т.п. Помістіть в звіті відгуки батьків та відповідальних працівників дошкільного закладу. Для підготовчої групи зробіть висновок про готовність дітей до навчання в школі за критеріями: високий, середній, низький.
5
У завершенні сформулюйте загальний висновок про виконану роботу, в якому напишіть, наскільки успішно ви змогли вирішити певні в перспективному плані завдання, і вкажіть подальші напрямки роботи по здійсненню намічених стратегій.
Корисна порада
Підготовка аналітичного звіту вихователя не займе багато часу, якщо ви протягом року вели документи, що відображають динаміку розвитку групи і кожної дитини окремо. До таких належать різного роду характеристики, результати діагностики умінь і навичок дітей, письмового анкетування батьків і т.д.
Аналітична робота часто використовується педагогами для перевірки знань старшокласників і студентів. Це форма письмовій звітності дозволяє оцінити рівень засвоєння учнем тієї чи іншої теми, а також його вміння логічно мислити і грамотно викладати свої думки. У процесі підготовки роботи автор повинен не тільки всебічне вивчити проблему, знайти причини виникнення негативних явищ, а й запропонувати можливі шляхи їх подолання. Щоб аналітична робота отримала високу оцінку, писати її треба поетапно, дотримуючись певної структури.
Інструкція
1
Підберіть літературу по темі вашої аналітичної роботи. Виберіть найбільш авторитетні джерела. Це можуть бути наукові та науково-популярні книги, монографії та статті провідних фахівців, інтернет-ресурси. Вивчаючи кожен документ, робіть для себе записи та позначки, які пізніше ви зможете використовувати як цитат. Відразу ж робіть опису переглянутих джерел для списку літератури.
2
Складіть план аналітичної роботи. Він повинен включати в себе декілька обов'язкових пунктів: вступ, основна частина, висновок, додатки, список використаної літератури.
3
Опишіть у введенні суть проблеми, обґрунтуйте її актуальність, перерахуйте існуючі наукові теорії по темі. Тут же ви повинні сформулювати мету власного дослідження, позначити коло питань, розглянутих в аналітичній роботі, а також описати ті методи, якими ви користувалися при її написанні.
4
Підготуйте основну частину аналітичної роботи. У ній виділіть 2-3 розділу, по 2-3 підрозділу в кожному. Розділ повинен розкривати один з аспектів проблеми. Усередині нього в логічній послідовності викладіть існуючу ситуацію, наукові теорії та думки експертів, власні міркування і припущення. Підтверджуйте свої висновки цитатами фахівців. Наприкінці розділу зробіть узагальнення, в якому коротко сформулюйте найбільш важливі думки і версії. Наприклад, у розділі про причини інфляції узагальнення повинно містити їх чітке перерахування.
5
Перерахуйте головні висновки, які ви зробили в процесі вивчення теми. Це буде заключна частина аналітичної роботи. До висновку існує ряд принципових вимог. По-перше, воно повинно бути логічно пов'язане з основною частиною роботи, але не повторювати дослівно узагальнення, зроблені раніше. По-друге, у висновку необхідно представити прогноз розвитку ситуації або запропонувати шляхи подолання негативних тенденцій. По-третє, текст висновку повинен бути коротким і гранично інформативним.
6
Доповніть аналітичну роботу додатками. Це можуть бути графіки, таблиці, розрахунки, ілюстрації, креслення, приклади текстів і т.д. Вся інформація, зібрана в цій частині, покликана доповнити дослідження і підкріпити вашу точку зору. У тексті основної частини необхідно зробити посилання на кожен додаток. Тут же помістіть список використаної літератури.