Як знайти гіпотенузу при відомому катеті. вирахувати катети по гіпотенузі.

катетів називають називають дві сторони прямокутного трикутника, що утворюють прямий кут. Протилежна прямого кута найдовша сторона трикутника називається гіпотенузою. Щоб знайти гіпотенузу, потрібно знати довжину катетів.
Інструкція
1
Довжини катетів і гіпотенузи пов'язані співвідношенням, яке описується теоремою Піфагора. Алгебраїчна формулювання: "У прямокутному трикутнику квадрат довжини гіпотенузи дорівнює сумі квадратів довжин катетів." Формула Піфагора виглядає так: c2 = a2 + b2, де с - довжина гіпотенузи, a і b - довжини катетів.
2
Знаючи довжини катетів, по теоремі Піфагора можна знайти гіпотенузу прямокутного трикутника: c =? (A2 + b2).
3
Приклад. Довжина одного з катетів дорівнює 3 см, довжина іншого - 4 см. Сума їх квадратів дорівнює 25 см?: 9 см? + 16 см? = 25 см? .Довжина Гіпотенузи в нашому випадку дорівнює квадратному кореню з 25 см? - 5 см. Стало бути, довжина гіпотенузи дорівнює 5 см.