Як знайти периметр і площу трикутника. Як знайти площу різнобічного трикутника.

Здавалося б, що може бути простіше, ніж обчислення площі та периметра трикутника - виміряв боку, поставив цифри в формулу - і все. Якщо ви так вважаєте, значить, забули, що для цих цілей існує не дві простенькі формули, а набагато більше - для кожного виду трикутника - своя.
Інструкція
1
Периметр трикутника дорівнює сумі довжин всіх трьох його сторін. Він обчислюється за формулою P = a + b + c, в якій a, b і c - це сторони фігури.
2
Одна з найвідоміших формул знаходження площі трикутника - це формула Герона. Вона виглядає таким чином: S =? P (pa) (pb) (pc). Символ p позначає напівпериметр, для його знаходження розділіть периметр трикутника на два.
3
Щоб знайти площу трикутника, якщо вам відома довжина однієї зі сторін і довжина висоти, опущеної на цю сторону, помножте ці показники, а результат розділіть на два.
4
Якщо перед вами рівносторонній трикутник, то щоб дізнатися площа, зведіть довжину його сторони в другу ступінь. Потім помножте отриману цифру на корінь квадратний із трьох. Дану цифру розділіть на чотири.
5
Щоб знайти площу прямокутного трикутника, виміряйте довжини його катетів (сторін, прилеглих до прямого кута). Помножте ці значення, а результат розділіть на два.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/embed/wEgFOtqwCHo
Зверніть увагу
Формула Герона - універсальна для знаходження площі трикутника.
Корисна порада
Периметр трикутника знаходиться сумою всіх сторін. Для знаходження площі існує кілька різних формул.
Трикутник складають три сторони, сумарна довжина яких називається периметром. Замкнуту ламану лінію, утворену сторонами цієї фігури, теж називають периметром. Вона обмежує ділянку поверхні певної площі. Довжини сторін, периметр, площа, а також кути в вершинах - все це пов'язано між собою певними співвідношеннями. Використання цих співвідношень дозволить обчислити відсутні параметри фігури, наприклад, її периметр і площу.
Інструкція
1
Якщо довжини кожної з сторін приведені в умовах завдання або у вас є можливість самостійно виміряти їх, обчислити довжину периметра буде дуже просто - складіть розміри трьох сторін.
2
При наявності у вихідних умовах інформації лише про дві сторони (А і В), а також про величину кута між ними (?), Почніть обчислення периметра (Р) з знаходження довжини відсутньої сторони. Зробіть це з застосуванням теореми косинусів. Спочатку зведіть в квадрат довжини відомих сторін і складіть результати. Потім відніміть від отриманої величини твір довжин цих же сторін один на одного і косинус відомого кута. Загалом вигляді формулу розрахунку невідомої сторони можна записати так:? (A? + B? -A * B * cos (?)). До отриманої цим способом довжині третьої сторони додайте відомі з умов довжини двох інших і розрахуйте периметр: Р =? (A? + B? -A * B * cos (?)) + А + В.
3
Дізнавшись в процесі обчислення периметра або з умов завдання довжини всіх сторін фігури (А, В і С), можна приступати до обчислення її площі (S). Ці параметри - площу і довжини сторін - пов'язує між собою формула Герона. Оскільки на попередньому кроці ви вже отримали формулу розрахунку периметра, знайдіть його чисельне значення і використовуйте отриману величину для спрощення формули. Поділіть периметр навпіл і надайте це значення додаткової змінної, позначивши її буквою p. Потім знайдіть різниці між напівпериметр і довжиною кожної зі сторін - всього повинно вийти три значення. Ці величини перемножте між собою і помножте на напівпериметр, а потім вийміть з розрахованого значення квадратний корінь: S =? (P? (PA)? (PB)? (PC)).
4
Можна використовувати більш просту формулу обчислення площі (S), якщо до отриманих на попередніх кроках довжинах сторін (А, В, С) додати радіус (R) описаної близько трикутника окружності. Складіть цю формулу з твору довжин всіх трьох сторін, додавши до нього операцію ділення на учетверенное радіус. Вийти у вас повинно таке тотожність: S = A? B? C/(4? R).