Як обчислити молярну і нормальну концентрацію.

Під терміном «концентрація» розуміють величину, що характеризує частку речовини, що знаходиться в якомусь певному обсязі або масі розчину. Чим більше ця частка, тим вище концентрація. Її можна виразити через різні показники: масову частку, молярность, моляльность, нормальність, титр. Молярна концентрація - величина, що показує, скільки молей даної речовини знаходиться в одному літрі розчину.
Інструкція
1
Припустимо, вам відомо, що в 500 мілілітрах розчину сірчаної кислоти міститься 49 грамів цієї речовини. Питання: яка молярна концентрація цього розчину? Запишіть точну формулу речовини - Н2SO4, після чого порахуйте його молекулярну масу. Вона складається з атомних мас елементів, з урахуванням їх індексів. 1 * 2 + 32 + 4 * 16 = 98 атомних одиниць маси.
2
Молярна маса будь-якої речовини чисельно дорівнює його молекулярній масі, тільки виражається в грамах/моль. Отже, один моль сірчаної кислоти важить 98 грамів. Скільки ж молей становить початкову кількість кислоти, рівне 49 грамам? Розділіть: 49/98 = 0,5.
3
Отже, 0,5 молей сірчаної кислоти міститься в 500 мілілітрах розчину. Скільки ж молей було б в 1 літрі? Зрозуміло, один. Значить, у вас одномолярний розчин сірчаної кислоти. Або, як прийнято записувати, 1М розчин.
4
А що таке нормальна концентрація? Це величина, що показує, скільки еквівалентів речовини (тобто така кількість його молей, яке вступає в реакцію з одним молем водню) міститься в одному літрі розчину. Розмірність нормальної концентрації - моль-екв/л або г-екв/л. Вона позначається буквами «н» або «N».
5
Розгляньте приклад з тієї ж сірчаної кислотою. Ви вже вирахували, що її розчин одномолярний. А яка буде її нормальна концентрація? Для відповіді на це питання вам необхідно врахувати, що відповідно до закону еквівалентів, всі речовини реагують один з одним в еквівалентних співвідношеннях. Таким чином, величина нормальності розчину сірчаної кислоти залежить від того, в яку реакцію з якою речовиною вона вступить.
6
Наприклад, Н2SO4 + NaOH = NaHSO4 + H2O. У цій реакції на кожну молекулу їдкого натру припадає також одна молекула сірчаної кислоти (або на один еквівалент лугу - один еквівалент кислоти). Отже, в даному випадку розчин кислоти однонормальним (1N або просто N).
7
Але якщо луг взята в надлишку, то реакція протече так: Н2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O. І тоді, оскільки на кожну молекулу кислоти доводиться вже дві молекули лугу, то розчин кислоти буде двухнормальним (2N).