Як аналізувати витрати.

Для досягнення фінансових результатів керівники підприємств здійснюють деякі витрати. Це можуть бути витрати на покупку сировини, на оплату заробітної плати співробітникам організації і т.д. Таким чином, витрати - це ті витрати, які компанія понесла в процесі реалізації або виготовлення продукції. Щоб скоротити витрати виробництва, керівники організацій повинні проаналізувати понесені витрати.
Інструкція
1
У першу чергу обчисліть витрати виробництва за той період, за який ви хочете проаналізувати витрати. Сюди включіть і постійні, і змінні витрати. Наприклад, витрати на придбання сировини, оплату за послуги сторонніх організацій, заробітну плату співробітників, податкові виплати та інші.
2
Потім візьміть документи за аналогічний період минулого року. Порівняйте показники. Якщо ви бачите істотну різницю, проаналізуйте витрати по всіх статтях. Наприклад, порівняйте суми витрат на матеріали на рекламу, на оплату праці і т.д. Саме за допомогою горизонтального аналізу витрат ви зможете отримати реальну картину фінансового стану компанія на даний момент.
3
Наприклад, на 31 грудня 2010 року кредиторська заборгованість дорівнювала 100 тисяч рублів. На 31 грудня 2011 року цей же показник досяг 80 тисяч рублів. Щоб виявити зміну необхідно 80 тисяч рублів розділити на 100 тисяч рублів. Таким чином, абсолютне відхилення складе 20 тисяч рублів, а відносне - 20%. Провівши горизонтальний аналіз, можна зробити висновок, що в 2011 році по відношенню до 2010 року зафіксовано зниження кредиторської заборгованості організації на 20%.
4
Проведіть структурний аналіз, тобто виявите вплив кожної статті витрат на звітність в цілому. Для цього прийміть показник виручки за 100%. Розрахуйте процентну частку кожної статті, відштовхуючись від базового значення.
5
Також ви можете провести порівняльний аналіз, тобто порівняти свої витрати з витратами інших організацій. Якщо ви хочете використовувати цей метод, зверніться до фахівців, так як саме вони зможуть найбільш точно дати оцінку діяльності вашої компанії.
6
Якщо ви хочете застосовувати факторний аналіз витрат, то повинні мати кошторис витрат. Тут враховуйте відхилення фактичних показників від планових. Виявити фактори, які вплинули на ці величини, наприклад, списання матеріалів, зміна будь-яких норм або цін.