Як обчислити масу однієї молекули газу.

Молекула, хоч розміри її й незначні, має масу, яку можна визначити. Ви можете висловити масу однієї молекули газу як у відносних атомних одиницях, так і в грамах.
Вам знадобиться
  • - ручка;
  • - папір для записів;
  • - калькулятор;
  • - таблиця Менделєєва.
Інструкція
1
Відносна молекулярна маса - це безрозмірна величина, що показує масу молекули щодо 1/12 маси атома вуглецю, вимірюється в відносних атомних одиницях.
2
Приклад 1: Визначте відносну молекулярну масу СО2. Одна молекула вуглекислого газу складається з одного атома вуглецю і двох атомів кисню. Знайдіть у таблиці Менделєєва значення атомних мас для цих елементів і запишіть їх, округливши до цілого числа: Ar (C) = 12; Ar (O) = 16.
3
Обчисліть відносну масу молекули СО2, склавши маси атомів, її складових: Мr (CO2) = 12 + 2 * 16 = 44.
4
Приклад 2. Як виразити масу однієї молекули газу в грамах розгляньте на прикладі того ж вуглекислого газу. Візьміть 1 моль СО2. Молярна маса СО2 чисельно дорівнює молекулярній: М (СО2) = 44 г/моль. Один моль будь-якої речовини містить 6,02 * 10 ^ 23 молекул. Це число називається постійної Авогадро і позначається символом Na. Знайдіть масу однієї молекули вуглекислого газу: m (CO2) = M (CO2)/Na = 44/6,02 * 10 ^ 23 = 7,31 * 10 ^ (- 23) грам.
5
Приклад 3. Вам дан газ з густиною 1,34 г/л. Потрібно знайти масу однієї молекули газу. За законом Авогадро нормальних умовах один моль будь-якого газу займає об'єм 22,4 літра. Визначивши масу 22,4 літрів, ви знайдете молярну масу газу: Mг = 22,4 * 1,34 = 30 г/моль Тепер, знаючи масу одного моля, обчисліть масу однієї молекули аналогічно прикладу 2: m = 30/6,02 * 10 ^ 23 = 5 * 10 ^ (- 23) грам.