Як визначити масу труби. розрахувати масу сталевого циліндра.

Зазвичай труба має форму полого циліндра, тому її маса залежить від товщини стінок, матеріалу виготовлення та довжини. Якщо ці параметри дані в умовах завдання, вирішення її зведеться до знаходження формули в загальному вигляді, підстановці значень змінних і обчисленню результату. Для практичних розрахунків маси труби як промислового вироби значення змінних можна довідатися з нормативних документів - ГОСТів.
Інструкція
1
Для складання формули розрахунку маси труби потрібно дізнатися площа поперечного перерізу полого циліндра. Щоб це зробити, має бути відома товщина стінок (a). Якщо в умовах задачі її немає, але дано внутрішній (d) і зовнішній (D) діаметри, висловіть товщину стінок через половину різниці цих величин: a = (Dd)/2. Площа перерізу визначте як помножену на число Пі різницю між добутком зовнішнього діаметра на товщину стінок і квадратом товщини стінок:? * (D * aa?).
2
Використовуючи формулу площі перерізу, визначте обсяг, укладений між зовнішньою і внутрішньою стінками - помножте отриману на попередньому кроці формулу на довжину (L) труби:? * (D * aa?) * L.
3
Щоб отримати остаточну формулу обчислення маси (m) полого циліндра, залишилося врахувати матеріал, з якого труба виготовлена. Для цього помножте формулу з попереднього кроку на щільність (?): M =? * (D * aa?) * L * ?.
4
Підставте в формулу значення, наведені в умовах задачі, і розрахуйте результат. При цьому враховуйте розмірність вихідних величин. Припустимо, зовнішній діаметр сталевої труби дорівнює 30 см, товщина стінок становить 5 мм, довжина - 4 м, а щільність сталі - 7,95 г/см ?. В цьому випадку можна підставити у формулу всі величини в сантиметрах, отримати результат в грамах і перевести його в кілограми: 3,14 * (30 * 0,5-0,5?) * 400 * 7,95 = 3,14 * 14 , 75 * 400 * 7,95 = 147281,7 г? 147,3 кг.
5
У практичних розрахунках для визначення значень змінних, які потрібно підставити в формулу, використовуйте маркування, нанесену на труби або зазначену в супровідних документах. Знаючи її, визначити потрібні величини можна за нормативними документами - ГОСТам. Наприклад, щільність сталевих труб можна довідатися з ГОСТ 9941-8, а щільність пластикових приведена в ГОСТ 18599-2001.
6
Якщо вам достатньо приблизних значень, можна скористатися онлайн-калькуляторами - посилання на один з них наведена нижче. Цей сервіс дозволяє розрахувати масу труб з восьми видів металів.