Як визначити показник природного приросту. Як вираховується природний приріст населення.

Економічний і соціальний планування будь-якої країни базується на прогнозованому зміні населення. Громадяни є одночасно її трудовим і споживчим ресурсом, для оцінки якого необхідно визначити показник природного приросту.
Інструкція
1
Назва показника природного приросту говорить сама за себе. Це збільшення або зменшення населення, викликане природними процесами: пологами і смертю. Величина і знак цієї величини залежить від того, в якому співвідношенні знаходяться ці два демографічних фактора.
2
Якщо число народжених за розглянутий період часу перевищує кількість смертей, то має місце розширене відтворення, в разі зразкової рівності - просте. Ну і положення, при якому рівень смертності вище народжуваності, характеризується судженим відтворенням.
3
Залежно від демографічної ситуації в країні критичним може бути як розширене відтворення, так і звужене. На підставі отриманих розрахунків і прогнозів керівництво держави вживає заходів щодо збільшення або зменшення природного приросту. Наприклад, у Китаї заборонено мати більше однієї дитини (крім випадку багатоплідних пологів), порушення карається штрафами, пониженням у посаді і зниженням соціального статусу.
4
Визначити природний приріст населення можна як абсолютну або відносну величину. У першому випадку для розрахунку досить обчислити різницю між числами громадян на кінець періоду і початок. Наприклад, нехай в деякій країні N за 2010 рік народилося 150 млн осіб, а померло - 143 млн. Значить, природний приріст склав 7 млн осіб.
5
Відносний показник природного приросту населення виражається у відсотках і дорівнює відношенню між абсолютним його значенням і кількістю громадян на початок періоду. Так, природний приріст в державі N за 2010 рік у відносному вираженні склав (150 - 143)/143 * 100%? 4,9%.
6
Період для обчислень може бути будь-яким, як короткостроковим, так і довгостроковим, до 100 років. Для того щоб дані для розрахунків був максимально коректними, здійснюється постійний контроль за народжуваністю і смертністю. Надходять ці дані з першоджерел інформації, а саме лікарень та пологових будинків. Кожне подібна подія, народження чи смерть, підтверджується відповідним свідоцтвом.
Зверніть увагу
Окрім природного існує також міграційний приріст населення. Його розрахунок полягає у зіставленні кількості людей, які прибули або вибули з країни на постійне місце проживання.