Як визначити периметр кола.

Периметром плоскою геометричної фігури називається сумарна довжина всіх складових її сторін. У круга така сторона всього одна, і її протяжність зазвичай називають довжиною кола, а не периметром. Залежно від відомих параметрів кола обчислювати цю величину можна різними способами.
Інструкція
1
Для вимірювання периметра кола на місцевості використовуйте спеціальний пристрій - курвиметр. Щоб дізнатися з його допомогою довжину кола, агрегат потрібно просто прокатати по ній колесом. Такі ж прилади, але набагато менших розмірів, використовуються і для визначення довжини будь-яких кривих ліній, включаючи кола, на кресленнях і картах.
2
Якщо потрібно обчислити довжину кола (L) за відомим діаметру (d), помножте його на число Пі (3,1415926535897932384626433832795 ...), округливши кількість знаків до потрібного ступеня точності: L = d * ?. Так як діаметр дорівнює подвоєному радіусу (r), якщо відома ця величина, додайте в формулу відповідний множник: L = 2 * r * ?.
3
Знаючи площу круга (S), теж можна обчислити довжину кола (L). Співвідношення і цих двох величин виражається через число Пі, тому подвійте квадратний корінь з добутку площі на цю математичну константу: L = 2 *? (S *?).
4
Якщо відома площа (s) не всього кола, а лише сектора із заданим центральним кутом (?), То при обчисленні довжини кола (L) виходите з формули попереднього кроку. Якщо кут виражений в градусах, площа сектора становитиме?/360 від загальної площі кола, яку можна виразити формулою s * 360/?. Підставте її в наведене вище рівність: L = 2 *? ((S * 360/?) *?) = 2 *? (S * 360 *?/?). Однак частіше для вимірювання центрального кута використовують не градуси, а радіани. У цьому випадку площа сектора становитиме?/(2 *?) Від загальної площі кола, а формула обчислення довжини кола придбає такий вигляд: L = 2 *? ((S * 2 *?/?) *?) = 2 *? (s * 2 * /?) = 2 *? *? (2 * s/?).
5
Аналогічні пропорції застосовуйте і при обчисленні довжини кола (L) за відомими довжині дуги (l) і відповідному їй центральному куту (?) - В цьому випадку формули будуть простіше. При центральному вугіллі, вираженому в градусах, використовуйте таке тотожність: L = l * 360/?, а якщо він даний в радіанах, формула повинна бути такою: L = l * 2 *?/?.