Як визначити точку нульового прибутку.

Чистий дохід підприємства від реалізації продукції безпосередньо залежить від постійних і змінних витрат на її випуск. Щоб визначити точку нульового прибутку, треба знайти такий рівень виробництва, при якому виручка дорівнює величині цих витрат.
Інструкція
1
Точку нульового прибутку інакше називають точкою беззбитковості, цей термін більш точно пояснює її економічний зміст. Він полягає в тому, що перебуваючи в цьому положенні компанія не несе збитків, але і не отримує прибутку.
2
Якщо крива прибутку на графіку опуститься нижче значення точки беззбитковості, то через деякий час підприємство може розоритися, якщо вчасно не буде вжито заходів. Таким чином, відповідні розрахунки повинні проводитися досить оперативно, щоб об'єктивно відображати рівень життєстійкості компанії.
3
Визначити точку нульового прибутку можна двома способами: в грошовому і натуральному вираженні. У першому випадку вона представляється у фінансових одиницях, у другому - в штуках (товару або послуги). Кожен спосіб має на увазі використання своєї формули: ТНП_д = ВП * епоси/(ВП - Зпер) ТНП_н = епоси/(P - Зпер), де: ТНП - точка нульового прибутку; ВП - виручка від продажу продукції; епоси і Зпер - постійні та змінні витрати на виробництво; P - ціна одиниці товару.
4
Як видно з наведених співвідношень істотний вплив на результат економічної діяльності надає сукупність витрат. Це логічно, оскільки саме з них складається собівартість, на основі якої формується ціна. Що ж таке витрати і які вони бувають?
5
Постійні витрати називаються так тому, що їх величина не залежить безпосередньо від обсягу продукції. Це фіксовані витрати, як правило, покриваються з певною сталістю за деякий проміжок часу. До них відносяться щомісячна орендна плата, амортизація, оплата обслуговуючого і допоміжного персоналу і пр.
6
Змінні витрати ростуть пропорційно випуску товару, тобто беруть участь безпосередньо у виробництві. Це витрати на сировину, обладнання, зарплати основного персоналу, упаковку і т.д.
7
Неважко зрозуміти, що підприємство буде розвиватися тим успішніше, чим вище її положення над точкою нульового прибутку. Це відстань називається запасом фінансової міцності і краще характеризує можливості компанії, особливо в умовах кризи. У такій ситуації вона може деякий час протриматися за рахунок напрацьованого резерву: ЗФП_д = (ВП - ТНП_д)/ВП * 100% ЗФП_н = (P - ТНП_н)/P * 100%, де: ЗФП_д і ЗФП_н - запас фінансової міцності в грошових та натуральних одиницях.