Як описати діяльність організації. Як описати діяльність компанії для банку.

Керівникам будь-яких рангів періодично потрібно представляти свою організацію. Для цього, насамперед, необхідно скласти її повноцінне опис, щоб зацікавити у співпраці майбутніх партнерів і інвесторів.
Інструкція
1
Продумайте обсяг майбутнього опису підприємства. Він залежить від складності, масштабу діяльності компанії та самого ділового задуму її подання. Основна інформація складається з повного та скороченого найменування підприємства з відображенням його вищестоящого органу, зазначенням галузі, в якій ведеться бізнес (аграрне або промислове виробництво, сфера послуг, що надаються, транспорт, будівництво і т.д.).
2
Дайте довідку: рік заснування компанії, її місцезнаходження. Розпишіть структуру управління, перерахуйте перелік підрозділів, надайте схему їх взаємодії та підпорядкованості. Назвіть організаторів підприємства, його власників (власників і керівників), які безпосередньо впливають на стабільність роботи, імідж на ринку.
3
Охарактеризуйте підприємство за формою власності (муніципальне, державне, приватне) та діяльності (ТОВ, ВАТ і т.д.) відповідно до Класифікація форм власності (ОКФС) і Класифікація організаційно-правових форм (ОКОПФ).
4
Вкажіть пріоритетні види діяльності, які забезпечують отримання найбільшого прибутку. Характеризуючи продукцію, опишіть її призначення, надійність і якість, дайте всі необхідні техніко-економічні характеристики. Повідомте про наявні ліцензії та їхні терміни.
5
Повідомте чисельність працюючих, ступінь розвитку інфраструктури (транспортне обслуговування, інженерні мережі); господарські зв'язки (з постачальниками сировини, споживачами). Важливою частиною відомостей є фінансово-економічні показники: вартість фондів і обсяг продажів. Оцініть всі види ресурсів: обладнання, матеріально-виробничі запаси, нематеріальні активи, позикові і власні грошові кошти.
6
Підкресліть основні цілі діяльності з прогнозованими результатами роботи. Вони можуть бути соціальними і економічними, а також мають різні часові терміни. Необхідно, щоб цілі були вимірні, відповідали ресурсам, позиціям підприємства. Висловіть їх в кількісних показниках, наприклад, в доходах від продажів і прибутку (у%).
Рекламні заходи, презентації, вихід на новий ринок, іміджеві публікації в пресі - для вирішення подібних завдань необхідна якісна і детальна характеристика діяльності компанії. Об'єктивна оцінка роботи підприємства - невід'ємний елемент корпоративної культури, на якій базується лояльність як клієнтів, так і персоналу фірми. Саме тому на будь-якому етапі роботи компанії необхідно грамотно характеризувати її діяльність.
Вам знадобиться
  • - статистичні дані;
  • - інформація про галузь.
Інструкція
1
Розгляньте коротенько галузь, в якій ви працюєте. Наведіть основні загальні показники, опишіть розвиток даної сфери, перспективи та динаміку росту. Якщо ваше становище далеко від лідируючого, не варто робити на цьому акцент. Розкажіть про ваші темпах розвитку, нарощуванні обсягів, збільшенні клієнтської бази. Обов'язково згадайте про ділові відносини з лідерами галузі. Якщо ж ви зважаєте головними бізнес-гравцями вашої сфери, розкажіть про ваше вплив на всю галузь в цілому, а також про роботу в масштабах держави.
2
Розкажіть в кількох ємних фразах про роботу компанії, її місії та основних цілях. Постарайтеся підкреслити, ніж дане підприємство відрізняється від аналогічних. Перелічіть основні принципи і методи роботи, приділіть увагу інноваціям і ноу-хау, опишіть структуру фірми.
3
Зберіть всю статистичну інформацію про вашу компанію, яка послужить основою для складання презентації. Не варто приводити в приклад сухі цифри: складіть наочний графік або діаграму, забезпечивши їх коментарями. Перерахуйте найбільш значні економічні показники.
4
Зупиніться на найзначніших персоналіях організації. Постарайтеся перелічити тих співробітників, чий внесок у роботу компанії був найбільш значний. Якщо підприємство існує досить давно, приділіть особливу увагу «ветеранам», присвятив все своє трудове життя даної компанії.
5
Підведіть підсумки роботи за весь період. Перелічіть основні досягнення організації, перерахуйте наявні нагороди, перемоги, великі тендери або завоювання нових ринків.
6
Розгляньте цілі і довгострокові плани організації. Незалежно від призначення характеристики, деталізація майбутніх проектів позначиться позитивно на іміджі компанії. Найближчі плани допоможуть залучити нових інвесторів, а також послужать додатковою мотивацією для співробітників фірми.