Як виразити число в процентах.

У загальному випадку відсоток - це дробове число, дорівнює одній сотій частці одиниці. Однак частіше його використовують як відносної одиниці виміру кількості чого-небудь, і тоді один відсоток приймає найрізноманітніші чисельні значення. Виміряна в цих одиницях кількісна міра деякої частки від загального цілого повинна наочно показати, наскільки ця частка менше або більше цілого.
Інструкція
1
Якщо потрібно висловити в процентах деяке число і в умовах задачі немає ніяких інших пояснень, значить, мова йде про співвідношення відсотків і десяткових дробів. В цьому випадку відсотки використовуються для порівняння заданого числа (N) з одиницею - вона приймається за величину, рівну ста відсоткам. Виходячи з цих умов завдання, складіть рівняння, в лівій частині якого буде ставлення вихідного числа до невідомого числу відсотків (x), а в правій - відношення одиниці до ста відсоткам: N/x = 1/100.
2
Виразіть шукану величину (x) зі складеного рівняння: x = N * 100/1. Підставте в отриману формулу заданий в умовах число і розрахуйте відповідний йому процент. Наприклад, якщо вихідним числом є десяткова дріб 0,74, в процентах її можна виразити як 0,74 * 100/1 = 74% від одиниці. А натуральне число 3 відповідає 3 * 100/1 = 300% від одиниці.
3
Однак частіше в задачах дається який-небудь базисний показник (B) - число, що виражає загальне ціле, з яким треба порівняти задану в умовах величину. В цьому випадку в пропорції, складеної на першому кроці чисельник дробу правої частини (одиницю) треба замінити базисним показником - йому повинна відповідати частка в 100%: N/x = B/100.
4
Висловіть з рівності попереднього кроку шукану змінну: x = N * 100/B. Підставте в формулу базисний показник, задане число і розрахуйте відповідний йому процент. Наприклад, якщо треба порахувати, який відсоток діб витрачається на семигодинний сон, базисним показником буде кількість годин у добі - йому відповідає сто відсотків добового часу. Час же сну в процентному вираженні, згідно з формулою, приблизно дорівнює 7 * 100/24? 29,17%.
Корисна порада
Якщо виражене у відсотках число дуже мало, його можна записати в десятих частках відсотка. Вони мають власну назву - проміле - і позначаються схожим з символом відсотка значком - ‰.