Як написати план з самоосвіти. план по самоосвіті вихователя.

Самоосвіта педагога є одним із способів вдосконалення його професійної майстерності. Ця діяльність включає в себе вибір теми, за якою буде проводитися дослідження, складання плану та поетапної програми саморозвитку, а також аналіз виконаної роботи.
Інструкція
1
Вибираючи тему для самоосвіти, постарайтеся зупинитися на питанні, яке вам добре знайомий і має безпосереднє відношення до вашої практичної діяльності. Зазвичай теми саморозвитку вчителів обговорюються і приймаються на засіданні методичного об'єднання або педагогічній раді. Після схвалення теми адміністрацією школи приступайте до написання індивідуального плану роботи.
2
Кожне освітній заклад розробляє власні вимоги до складання такого плану. Однак є загальні моменти, які обов'язково потрібно відобразити в документі. У вступній частині плану вкажіть мета (те, що ви плануєте досягти в результаті роботи з саморозвитку) і кілька задач (3-5 основних прийомів або кроків, які допоможуть вам досягти мети). Позначте форму самоосвіти. Вона може бути індивідуальною, груповий, дистанційної та ін.
3
Потім приведіть інформацію про групи або класах, на базі яких ви будете проводити дослідження. Обов'язково вкажіть форму роботи з учнями (індивідуальна, групова, експериментальна, робота в проблемній групі і т.п.). План саморозвитку може базуватися як на одній формі взаємодії з учнями, так і на їх поєднанні. Далі вкажіть методи і прийоми роботи з групою в рамках реалізації плану саморозвитку (емпіричні або практичні, творчі, проблемно-пошукові та ін.).
4
У вступній частині пропишіть передбачуваний результат діяльності. Тут ви можете також позначити ризики, які можуть виникнути в ході виконання плану. Завершіть вступ зазначенням конкретних термінів виконання програми з самоосвіти. Як правило, він розраховується на період від одного до трьох навчальних років.
5
Основна частина індивідуального плану саморозвитку зазвичай складається у вигляді таблиці. Вона включає в себе етапи діяльності з розкладом календарних термінів їх виконання; заходи, заплановані в ході окремого періоду; передбачувані підсумки роботи та вказівку форми звіту по кожному етапу. Звітна інформація може бути оформлена як в письмовому вигляді (портфоліо, щоденник), так і надана у вигляді усної доповіді на методичному об'єднанні або конференції.
Корисна порада
Індивідуальний план роботи з самоосвіти можна коригувати по ходу реалізації програми в зв'язку з виниклими обставинами.