Як вести облік в будівництві.

Кошти, що витрачаються на будь-яке значне підприємство, підлягають обов'язковому обліку. Особливо якщо справа стосується такого важливого моменту, як будівництво. Не потрібно навіть бути бухгалтером, щоб провести необхідні розрахунки, досить просто акуратно врахувати всі аспекти.
Інструкція
1
Розкреслите в зошиті графи «Витрата, матеріал, кількість» або створіть подібний файл в комп'ютері. Ви зможете легко вписувати купуються інструменти або матеріали і бачити свої витрати на кожен конкретний період часу.
2
Якщо ви представляєте юридичну особу, в обов'язки якого обов'язково входить сплата різних податків на будівництво, то не забудьте включити їх в окрему графу.
3
Складніша справа з зарплатою робітникам. Оплата праці фахівців, як правило, фіксована і може бути включена відразу в розрахунок, якщо кожен виконавець згоден з позначеної сумою. А ось низькокваліфіковані робітники іноді наймаються по ходу будівельних робіт. Їх плата за працю часто нестабільна і варіюється в дрібних або середніх межах від зарплати фахівця. Тому витрати на зарплати підсобним робітником фіксуйте в останню чергу.
4
Передбачите можливі форс-мажорні обставини, які можуть спричинити за собою збитки в ході будівництва. Наприклад, виявлення дефектів у матеріалах, які в наслідок цього стали непридатні. Додайте їх вартість підсумковим показниками витрати.
5
Будь-яке будівництво, крім трудових витрат і матеріалів, вимагає організації на будівництві зручностей для будівельників: туалети, пересувні їдальні, світло та інше. Врахуйте витрачені на це суми в графі «Супутні витрати».
6
При реалізації побудованого вашою компанією об'єкта підсумуйте всі витрати і додайте потрібний рівень прибутку. Порівняйте отриману ціну за квадратний метр площі з середньоринкової, при необхідності скоректуйте. Якщо після коригування прибуток виявиться значно менше очікуваної або її взагалі не буде, врахуйте свої помилки і не повторюйте їх знову. Не варто, наприклад, наймати фахівця, велика частина робочого часу якого залишається незатребуваною. Якщо обсяги робіт невеликі і прогнозований прибуток невисока, то цілком можна вести бухгалтерію самостійно.
Облік витрат у виробництві потрібен не тільки для визначення собівартості продукції і для оподаткування. Аналіз витрат дозволяє планувати запаси сировини і матеріалів, а також дає можливість оцінити ефективність процесу виготовлення продукції.
Інструкція
1
Основні вимоги до обліку витрат у виробництві: повнота і достовірність, обгрунтованість віднесення витрат до даного звітного періоду і стабільність застосовуваної методології.
2
До елементів витрат відносяться витрати на матеріали та сировина, енерговитрати. Інші групи елементів витрат: заробітна плата і відрахування на соціальні потреби від фонду оплати праці, амортизація та інші витрати. Статті витрат організація встановлює самостійно відповідно до нормативними актами та правилами бухгалтерського обліку.
3
Для обліку витрат використовуються рахунки 20 «Основне виробництво», 23 «Допоміжне виробництво» і 26 «Загальногосподарські витрати». Для обліку бракованої продукції використовується рахунок 28 «Брак у виробництві».
4
Рахунок 20 «Основне виробництво» - активний. За дебетом рахунка відображаються витрати за статтями, за кредитом - вихід продукції. Дебетове сальдо рахунку 20 означає наявність незавершеного виробництва. До рахунку відкриваються необхідні субрахунки.
5
Рахунок 23 «Допоміжне виробництво» - активний, калькуляційний. Протягом місяця заповнюється записами за дебетом на підставі первинних документів з кредиту розрахункових і матеріальних рахунків. В кінці місяця витрати допоміжного виробництва розподіляються між споживачами послуг.
6
Рахунок 26 «Загальногосподарські витрати» - активний. Сальдо не має, оскільки враховані на рахунку 26 витрати розподіляються в кінці кожного звітного періоду відповідно до галузевими інструкціями.
7
Рахунок 28 «Брак у виробництві» - активний, синтетичний. За дебетом рахунка відображають собівартість бракованої продукції (невиправний брак) або витрати на виправлення браку. За кредитом рахунку проходять суми, що зменшують шлюб: утримання з винних працівників або постачальників бракованого сировини. Сальдо рахунку - це сума втрат. Рахунок закривають перенесенням сальдо на собівартість продукції.