Як визначити коефіцієнт спеціалізації.

Коефіцієнт спеціалізації - параметр, який дозволить вам оцінити, наскільки ваше виробництво орієнтоване на випуск одного виду продукції. Він необхідний як для довгострокового, так і для короткострокового планування стратегії розвитку.
Інструкція
1
Визначте профільний вид діяльності підприємства за певний період. Для цього проаналізуйте дані бухгалтерського звіту. Виділіть той вид діяльності, який приносить найбільший дохід або ж на який припадає найбільша потужність виробництва. У разі якщо кількість виробленої продукції залежить від кількості замовлень на неї, то ці параметри будуть збігатися, тому визначення профільного виду діяльності не зміниться від того, який з них ви оберете. В іншому випадку, якщо ви виробляєте товар незалежно від попиту, виходите з виду діяльності або продукції, які виробляються в найбільшій кількості в обраний вами період. Запишіть це значення і позначте його як Сг.
2
Виведіть загальну вартість готової продукції за фактом виробленої підприємством за звітний період, за який ви розраховували попередній параметр. Це можна зробити, виходячи з даних бухгалтерського обліку, використовуючи звіт по випуску готової продукції. Якщо ж ваше підприємство працює за принципом планової економіки, тобто обсяг виробництва не залежить від попиту, визначте загальну вартість готової продукції виходячи з виробничого плану підприємства. Позначте це значення літерою С.
3
Розрахуйте коефіцієнт спеціалізації. Для цього розділіть дані, отримані в першому кроці, на дані, отримані в другому кроці. Після цього помножте число, що вийшло на 100 для отримання процентного співвідношення. Іншими словами, використовуйте формулу Сг/C * 100%, де Сг - вартість продукції профільного виробництва, а С - вартість всієї продукції, що випускається за звітний період. Для отримання повної картини спеціалізації підприємства необхідно розрахувати коефіцієнт спеціалізації за кілька місяців, наприклад, за сім-вісім. Це дозволить визначити тенденцію зміни спеціалізації вашої компанії. Більш глибокий аналіз дозволить виявити причини, які на неї впливають.