Як підготуватися до передзахисті диплома.

Передзахист диплома - генеральна репетиція перед його захистом. Вона являє собою виступ перед викладачами, під час якого представляється остаточне формулювання теми дипломної роботи і розкриваються її основні моменти.
Інструкція
1
Передзахист - дуже важливий крок на шляху отримання диплома. Від того, наскільки серйозно ви підійдете до неї, багато в чому залежить ваша оцінка за роботу. Тільки уявивши на передзахисті остаточний варіант дипломної роботи, ви зможете об'єктивно оцінити її якість і свій ступінь підготовки з обраної теми. А також отримати останні рекомендації з метою усунення наявних недоробок.
2
Напишіть дипломну роботу. До моменту передзахисту вона повинна бути написана, правильно оформлена, схвалена вашим дипломним керівником і надрукована в декількох варіантах, щоб з нею могли ознайомитися всі члени комісії.
3
Якщо на захисті ви плануєте додатково показати презентацію або роздати комісії ілюстрований матеріал, підготуйте їх вже до передзахисті. Саме там ви перевірите його значимість.
4
Складіть свій виступ. Воно повинно розкривати актуальність теми, мету, завдання та методи дослідження, положення, що виносяться на захист, і результати дослідження. Його зміст може злегка відрізнятися в різних навчальних закладах, так що подробиці потрібно заздалегідь дізнатися у вашого керівника. Виступ має бути стислим, ємним, зрозумілим і максимально розкривати тему диплома. Час виступу - не більше 10 хвилин.
5
Відрепетируйте свій виступ, щоб не довелося весь час зчитувати його. Спробуйте грамотно розставити паузи, щоб сконцентрувати увагу слухачів на основних моментах і виділити цінність вашого дослідження.
6
Заздалегідь продумайте можливі запитання, які можуть виникнути у комісії в процесі вашої розповіді. Відповіді на них дозволять вам краще підготуватися до захисту роботи.
7
Під час передзахисту обов'язково зверніть увагу на виступ інших учнів. Можливо, ви помітите якісь моменти, які допоможуть вам краще захистити диплом.
Корисна порада
Виспіться напередодні передзахисту. Ваш зовнішній вигляд і впевненість стануть хорошими союзниками під час виступу.