Як оцінити конкурентоспроможність.

Конкурентоспроможність підприємства - це показник ефективності використання ним економічних ресурсів в порівнянні з конкурентами. Її оцінка необхідна як самої організації для розробки заходів щодо збільшення частки ринку і виходу на нові ринки збуту, так і іншим зацікавленим особам: інвесторам для вигідного вкладення капіталу, потенційним партнерам для прийняття рішень про співпрацю, банкам при розгляді питання про кредитування.
Інструкція
1
Основними критеріями оцінки конкурентоспроможності є операційна ефективність і стратегічне позиціонування. Операційна ефективність означає найкращий результат діяльності підприємства серед конкурентів, визначається на підставі аналізу бізнес-процесів та ведення організацією того чи іншого виду діяльності і забезпечує одержання прибутку від виробництва і реалізації. Стратегічне позиціонування - здійснення діяльності, відмінної від конкурентів, або виконання її іншим шляхом з використанням унікальних технологій.
2
Для того щоб оцінити конкурентоспроможність підприємства, обчисліть коефіцієнти операційної ефективності та стратегічного позиціонування.
3
Визначте операційну ефективність підприємства (ОЕП) на підставі співвідношення виручки від реалізації і собівартості продукції, товарів, робіт, послуг: ОЕП = (Виручка)/(Витрати на виробництво і реалізацію).
4
Потім встановіть показник операційної ефективності за вибіркою (ОЕВ), тобто сукупності конкурентів, на підставі середньогалузевих значень: ОЕВ = (Виручка за вибіркою)/(Витрати на виробництво та реалізацію по вибірці).
5
Розрахуйте коефіцієнт операційної ефективності виходячи з відношення показника аналізованого підприємства до вибірці: Кое = ОЕП/ОЕВ.
6
Результатом стратегічного позиціонування є частка ринку. Вона визначається співвідношенням виручки підприємства до обсягу ринку: ДРП = В/ОР, де В - виручка підприємства, ОР - обсяг ринку.
7
Далі обчисліть частку ринку за вибіркою: ДРВ = Вв/ОР, де Вв - виручка за вибіркою.
8
Розрахуйте індекси зміни обсягів виручки підприємства і по вибірці в порівнянні з попереднім періодом: Іп = В/ЗПС, де Іп - індекс зміни обсягу виручки підприємства, ЗПС - виручка попереднього періоду; Ів = Вв/ВВПп, де Ів - індекс зміни обсягу виручки за вибіркою, ВВПп - виручка попереднього періоду по вибірці.
9
Обчисліть коефіцієнт стратегічного позиціонування по формулі шляхом вилучення квадратного кореня з частки від розподілу отриманих індексів зміни обсягів виручки: КСП =? (Іп/Ів).
10
Розрахуйте коефіцієнт конкурентоспроможності, склавши показники операційної ефективності та стратегічного позиціонування: К = Кое + Ксп.
11
При значенні К> 1 конкурентоспроможність підприємства вважається високою, при К = 1 - рівний вибірці, а при К