Як вести облік комп'ютерів.

Введення комп'ютерів в експлуатацію і списання виробляються на підставі наказу по підприємству. Перенесення комп'ютерного обладнання з одного робочого місця на інше оформляється накладної на внутрішнє переміщення. Інвентарної одиницею може вважатися окремо системний блок, окремо монітор або весь пристрій в зборі.
Інструкція
1
Якщо вартість комп'ютера менше сорока тисяч рублів, то він враховується за дебетом рахунка 10 «Матеріали» весь період використання. Прихід в непридатність підтверджується актом списання, на підставі якого проводиться запис по кредиту рахунку 10 «Матеріали» в дебет рахунку витрат.
2
При вартості більше сорока тисяч рублів комп'ютер вважається основним засобом і оприбутковується на дебеті рахунки 01 «Основні засоби». Постановка на облік відбувається одночасно з введенням об'єкта в експлуатацію. Оформляється наказом по підприємству, в бухгалтерській програмі формується акт вводу в експлуатацію.
3
Амортизація нараховується з місяця, наступного за введенням в експлуатацію. Комп'ютери відносяться до амортизаційної групі з терміном використання від двох до трьох років включно.
4
При заміні якого-небудь пристрою з конфігурації комп'ютерного обладнання здійснюються дві операції: часткова ліквідація основного засобу з одночасною його модернізацією.
5
Зняте з комп'ютера пристрій або ліквідується за актом списання, або оприбутковується за ринковою вартістю (з урахуванням зносу) за дебетом рахунка 10.5 «Запасні частини» в кореспонденції з кредитом рахунка 91.1 «Інші доходи». При цьому первісна вартість комп'ютера зменшується на величину вартості пристрою, знятого з основного засобу.
6
Оснащення комп'ютера новим пристроєм замість зношеного відбивається як модернізація. При цьому вартість нового обладнання або збільшує вартість основного засобу, або враховується на рахунку 01 «Основні засоби» окремо з відкриттям нової інвентарної картки.