Як знайти первісну вартість продукції.

Щоб знайти первісну вартість продукції, потрібно підсумувати в грошовому вираженні обсяги витрачених ресурсів. До них відносяться вихідні матеріали і напівфабрикати, енергія і паливо, оплата праці та інші затрати на виробництво і реалізацію.
Інструкція
1
Метою розрахунку первісної вартості продукції є аналіз ефективності використання ресурсів у виробництві. На основі цих даних розробляються плани з оптимізації витрат і економії. Застосовується досить обширна оцінка всіх областей виробництва: організація праці, рівень потужностей і технологій, доцільність витрачання основних фондів і пр.
2
Щоб знайти первісну вартість потрібно розрахувати загальну вартісну оцінку наступних категорій робіт, послуг і матеріалів: • Пускові роботи, тобто підготовчі заходи щодо освоєння випуску нових видів продукції, формування плану виробництва, розробці технологій та пр.; • Маркетингові дослідження; • Набір персоналу та його навчання; • Витрати на управління персоналом; • Безпосереднє виробництво; • Вдосконалення технологій, підвищення якості; • Збут. У цю категорію включаються витрати на створення або закупівлю упаковки, тари, перевезення продукції до місця реалізації, зберігання, рекламні заходи та пр.; • Юридичні послуги; • Інші витрати, пов'язані з випуском продукції та її обороту.
3
Як правило, в будь-якій компанії існує деяка структура первісної вартості, в якій відображені окремі види витрат. Така класифікація за різними калькуляційнихстаттями дозволяє виявити співвідношення витрат за напрямами і проаналізувати ступінь їх впливу на початкову ціну (без націнки) товару. Мета такого аналізу - мінімізація витрат, збільшення прибутку.
4
На більшості промислових підприємств розраховують дві величини: цехову початкову вартість і повну початкову вартість. Перша складається з наступних семи калькуляційних статей: • Сировина і основні матеріали; • Електроенергія для роботи обладнання; • Зарплата основного виробничого складу (робочих); • Доплати основному складу за понаднормові, нічні зміни або свята; • Соціальні відрахування; • Амортизація і додаткові матеріали для роботи обладнання (масло, рідина для охолодження, змащення і т.д.); • Інші виробничі витрати по цеху.
5
Щоб знайти повну початкову вартість продукції, потрібно до цих статей додати ще три: • Загальногосподарські витрати: утримання допоміжного персоналу, оренда приміщень, послуги консультантів і т.д.; • Освоєння виробництва нових найменувань продукції; • Інші витрати: маркетинг, реклама і пр.