Як знайти суму координат.

Кожен матеріальний об'єкт займає в просторі своє місце. Координати фізичного тіла - це числові характеристики його розміщення, визначають взаємне положення предметів.
Інструкція
1
Уточніть, суму координат яких об'єктів необхідно знайти і кількість координат. Об'єкт може бути точкою, яка переміщається уздовж однієї координатної осі. Можливо, потрібно підсумовувати координати точок на площині або в просторі.
2
Якщо точки переміщаються тільки по прямій, то такі точки мають лише одну координату. Поєднайте числову вісь з прямою, по якій рухаються розглянуті об'єкти.
3
Тепер завдання знаходження суми координат двох або декількох точок зводиться до операції додавання позитивних і негативних чисел. Основоположним моментом є визначення нуля відліку і вказівка на те, який напрям від нуля вважати позитивним, а яке - негативним.
4
Точка на площині задається двома параметрами. Для знаходження суми координат точки на площині складіть два числа - координати точки по осі ОХ і по осі ОY.
5
При визначенні суми координат вектора на площині XOY спочатку знайдіть координати початку і кінця вектора. Від значення Х кінця вектора відніміть значення Х початку вектора. Отримане число є абсцисою вектора. Різниця між величиною Y кінця і початку вектора - ордината вектора. Складіть абсциссу і ординату вектора і отримаєте суму координат вектора.
6
Для знаходження суми координат точки перетину двох прямих або кривих необхідно спочатку знайти ці точки. Завдання полягає в рішенні системи рівнянь, що описують пересічні прямі (криві). Спільне коріння рівнянь - шукані точки заходу.
7
При розгляді точки в просторі сума координат визначається шляхом додавання трьох чисел - величин ОХ, ОY і OZ.