Як по довжині кола дізнатися діаметр.

Визначення діаметра окружності може стати в нагоді не тільки для вирішення геометричних задач, а й допомогти на практиці. Наприклад, знаючи діаметр горлечка банки, ви точно не помилитеся у виборі кришки для неї. Те ж твердження справедливе і для більш габаритних кіл.
Інструкція
1
Припустимо, потрібно купити кришку для колодязя, але точний діаметр вам невідомий, а з відомих компонентів тільки довжина кола.
2
Отже, введіть позначення величин. Нехай d - діаметр колодязя, L - довжина кола, п - число Пі, значення якого приблизно дорівнює 3,14, R - радіус кола. Довжина кола (L) відома. Припустимо, що вона дорівнює 628 сантиметрам.
3
Далі для знаходження діаметра (d) скористайтеся формулою довжини кола: L = 2ПR, де R - невідома величина, L = 628 см, а п = 3,14. Тепер скористайтеся правилом знаходження невідомого множника: «Щоб знайти невідомий множник, потрібно твір розділити на відомий множник». Виходить: R = L/2п. Підставте значення до формули: R = 628/2x3,14. Виходить: R = 628/6,28, R = 100 см.
4
Після того як радіус кола знайдений (R = 100 см), скористайтеся наступною формулою: діаметр кола (d) дорівнює двом радіусам кола (2R). Виходить: d = 2R.
5
Тепер, щоб знайти діаметр, підставте в формулу d = 2R значення і обчисліть результат. Так як радіус (R) відомий, виходить: d = 2x100, d = 200 см.