Як по госту оформити курсову. оформлення курсової роботи гост 2012.

Студент, який готується до захисту курсової роботи, неодмінно стикається з проблемою: як її слід оформити. На сьогоднішній день не існує ГОСТів, чітко регламентують порядок оформлення письмових студентських робіт. Тим не менш, це питання можна без зусиль вирішити, дотримуючись кількох нескладних правил.
Інструкція
1
У деяких вузах є свої внутрішні правила оформлення, представлені у вигляді методичних посібників. Вони розробляються для кожної конкретної дисципліни співробітниками відповідної кафедри. У цьому випадку вам необхідно оформити свою курсову роботу в суворій відповідності з вказаними правилами. Пам'ятайте, що більшість викладачів несхвально ставляться до відступів від них, тому краще не проявляйте зайвої самодіяльності.
2
Якщо ж таких методичних вказівок немає, скористайтеся положеннями ГОСТів 7.32-2001 «Звіт про науково-дослідній роботі. Структура і правила оформлення »і 2.105-95« Загальні вимоги до текстових документів ». Оскільки студентську курсову роботу можна, хоч і з деякою натяжкою, прирівняти до науково-дослідної роботи.
3
Першим ділом правильно оформіть титульний лист. На ньому повинна бути відображена така інформація: повна назва вашого вузу, назва факультету і кафедри, а також точну назву теми курсової роботи. Нижче цих даних треба вказати прізвище, ім'я та по батькові студента, номер навчальної групи, а також посада, вчене звання, прізвище, ім'я та по батькові викладача-консультанта. У самому низу титульного аркуша проставте дату виконання роботи (рік, місяць) та місто, де розташовується вуз. На наступному листі необхідно відобразити зміст курсової роботи (найменування кожної її частини із зазначенням номерів сторінок).
4
Курсова робота зазвичай починається вступною частиною (введенням). У ній коротко розкажіть про мету роботи, про матеріалах і методах, за допомогою яких ви хочете її провести. Потім переходите до основної частини. Приділіть їй особливу увагу. У ній докладно перерахуйте, що конкретно ви робили (тобто, наприклад, які експерименти і на якому обладнанні проводили; які результати були отримані; які методи контролю та обробки отриманих результатів використовували).
5
Потім необхідно оформити заключну частину (висновки). Тобто вам слід вказати, чи була досягнута мета роботи, і які отримані результати про це свідчать. У самому кінці курсової роботи приведіть список використаної літератури.
6
Курсову роботу необхідно надрукувати, використовуючи шрифт 12 або 14 Times New Roman, з відступами: ліворуч - 30 мм, праворуч - не менше 10 мм, зверху - не менше 15 мм, знизу - не менше 20 мм. Номери сторінок повинні бути проставлені в правому нижньому кутку.