Як обгрунтувати ціну послуг.

Часто підприємства, які надають послуги населенню, стикаються з необхідністю обґрунтування їх вартості. Це потрібно не тільки для того, щоб врахувати її при оцінці економічної діяльності самого підприємства, а й для клієнтів та замовників, що бажають знати, за що вони платять свої гроші. Обґрунтувати ціну послуг, що надаються на платній основі, можна з використанням методу прямих витрат.
Інструкція
1
Вартість платних послуг, які надає населенню підприємство, складається з собівартості їх надання та розрахункового прибутку. Для розрахунку собівартості використовуйте метод прямих витрат. Він докладно описаний в «Положенні про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг), що включаються в собівартість продукції», яке було затверджено постановою Уряду Російської Федерації № 552 від 05.08.1992 р.
2
Обгрунтувати ціну послуг краще у вигляді калькуляції. У тому випадку, якщо якісь з надаваних послуг відносяться до інформаційних, використовуйте одиниці виміру подібних послуг, застосовувані в практиці бібліотечних, інформаційних і довідкових служб. При визначенні витрат, які увійдуть до собівартості, керуйтеся чинним порядком ведення бухгалтерського обліку в Російській Федерації, для кожної платної послуги окремо.
3
Для визначення собівартості, згрупуйте всі витрати за такими статтями: - оплата праці персоналу, пов'язаного з виконанням робіт (послуг) (ОТ); - страхові нарахування на фонд оплати праці (Н); - податок на додану вартість (ПДВ ); - матеріальні витрати на надання платних послуг (МЗ); - накладні витрати (НР); - розрахунковий прибуток (РП).
4
До статті «оплата праці персоналу» включите заробітну плату і інші виплати, вироблені за виконання послуг (робіт). До статті «страхові нарахування на фонд оплати праці» - обов'язкові відрахування, передбачені Податковим кодексом Російської Федерації. В неї також увійдуть витрати на добровільне медичне страхування та пенсійне забезпечення, інші соціальні відрахування в процентних співвідношеннях, передбачених чинним податковим законодавством.
5
За статтею «матеріальні витрати на надання платних послуг» врахуйте витрати на витратні матеріали і комплектуючі, які були використані при наданні платних послуг. До «накладних витрат» віднесіть ті з них, які необхідні для забезпечення процесів виробництва, пов'язані з управлінням, а також обслуговуванням, утриманням та експлуатацією устаткування.
6
Вартість послуги визначте як суму всіх витрат на її надання (собівартості) і розрахункового прибутку.