Як в Сі задати масив.

Масиви в мовах програмування С та С ++ використовуються найбільш часто для формування однотипної послідовності даних. Подібна організація параметрів найбільш ефективно дозволяє вирішити поставлені завдання. Особливо в мовах програмування С та С ++, де завдання масивів можливо як на початку програми, так і в будь-якому місці її коду. Головне при цьому враховувати область видимості створених змінних.
Інструкція
1
Масив, як пойменований набір даних одного типу, займає в пам'яті чітко визначене місце, причому кожний наступний елемент розташований відразу за попереднім. Доступ до конкретної осередку здійснюється за індексом, в мові С перший елемент має нульовий індекс. При описі слід враховувати розмірність масиву, тобто одновимірний або двовимірний, що містить два рядки, масив буде використовуватися.
2
Визначте область дії створюваного масиву. Якщо він буде належати одній локальній функції, напишіть його ім'я і розмір в самому її початку при оголошенні інших змінних. При формуванні глобального масиву, його опис слід виконати на самому початку програми або в файлі, що підключається-заголовків (h-файлі).
3
В С масив задається унікальним ім'ям із зазначенням типу зберігаються в ньому даних, а також розмірності в одиночному або подвійному операторі []. Створіть одновимірний масив, в якому є один рядок. Приклад створення одновимірного масиву: double m_P1 [200]; char m_C1 [20]; В даному випадку створені два однорядкових масиву m_P1 і m_C1. Перший зберігає в собі 200 змінних типу double, а другий - 50 символьних значень (char).
4
Задайте двовимірний масив (матрицю), де для разименованія конкретного елемента необхідно вказати два індекси в операторах [] []. Синтаксис опису подібного масиву аналогічний одномерному, за винятком вказівки розмірності. Приклад створення двовимірного масиву: double m_P2 [100] [50]; char m_C2 [20] [10];
5
Однак для багатовимірних масивів в мові С існують послаблення в частині зазначення точних параметрів розмірності. Якщо двовимірний масив ініціалізується одночасно з оголошенням, допустимо не вказувати першу розмірність, тобто кількість рядків массіва.int m_I [] [4] = {{3, 7, 9, 2}, {4, 1, 2, 1}, {3, 8, 9, 4}, {5, 1, 3, 9}}; В даному випадку точний розмір масиву m_I буде визначений компілятором безпосередньо при лінковке виконуваної програми.