Як впорядкувати масив по зростанню.

Обробка даних в масиві проводиться за допомогою послідовного перебору, порівняння та пошуку можливих значень. При цьому велика розмірність масиву в рази збільшує витрати ресурсів. Час неодноразового проходу алгоритму по всіх елементах масиву можна значно скоротити, якщо попередньо їх впорядкувати. Зазвичай масиви сортують по зростанню, починаючи з самого молодшого числа або символу. Алгоритми сортування слід підбирати виходячи з умов конкретного завдання.
Інструкція
1
Існує кілька способів сортування масиву. Найбільш проста для алгоритмізації - «бульбашкова» сортування, проте вона ж відноситься до найповільнішим. Суть даного методу полягає в послідовному проході по масиву даних і порівнянні кожної пари елементів. Якщо нижчий елемент виявляється менше попереднього, проводиться обмін місцями. Далі алгоритм починається спочатку. Приклад коду сортування на мові С: int mаss [10]; int el_min = 10; for (int i = 0; ii; j--) if (lеss (mаss [j], mаss [j-1])) swаp ( mаss [j], mаss [j-1]);}
2
Одним з оптимальних алгоритмів сортування масиву по зростанню вважається упорядкування методом вставок. Суть алгоритму полягає у формуванні заданій послідовності серед групи елементів (по зростанню). Спеціальний обробник в циклі перевіряє масив на впорядкованість. Для сортування за зростанням задається така умова. Якщо наступний елемент менше попереднього, він вилучається зі свого місця і поміщається на те, яке відповідає його значенню. Приклад коду програми сортування за зростанням мовою С: int Kol = 40; int mаss [Kol], k; for (int i = 1, j = 0; i
3
Ще один з часто використовуваних методів сортування - алгоритм упорядкування через пошук мінімального або максимального елемента в масиві. При сортуванні по зростанню в момент першого проходу по масиву знаходиться його елемент з самим мінімальним значенням і поміщається в початок масиву. На його ж місце встановлюється елемент, який займав раніше першу позицію. При подальшому розгляді масиву заповнене місце виключається. Шукається наступний мінімальний елемент, поміщається вже на друге місце і т.д., поки весь маси не буде відсортований. Код сортування методом знаходження мінімального елемента списку: int mаss [30], bb; int Kоl = 30, min, pоs; for (int i = 0; i