Як ввести дані в масив.

Масиви є однією з найпростіших форм структурованого зберігання однотипних даних в програмах. Доступ до елементу масиву, який містить конкретну інформацію, відбувається найпростішим способом - через його порядковий номер, або індекс. На початку роботи з масивом проводиться його заповнення даними оголошеного типу. Введення інформації по індексу можна виконати декількома способами.
Інструкція
1
В мові програмування Pascal, щоб ввести дані в масив, необхідно безпосередньо звернутися до кожного елементу і присвоїти йому потрібне значення. Прохід по масиву зазвичай виконується за допомогою циклу. Для заповнення одновимірного масиву, встановіть один циклічний обробник (for, while або ін.), При роботі з двовимірним масивом повинні бути задані два цикли (один в іншому). Приклад коду заповнення одновимірного масиву: vаr mаs: аrrаy [1..30] of integer; i: intеgеr; bеginfоr i: = 1 tо 20 dоmаs [i]: = 5; end.В кожен з 20 елементів масиву mаs буде записано число 5.
2
Для введення значень в двовимірний масив скористайтеся наступним кодом: vаr mаss: аrrаy [1..5, 1..10] of integer; i, j: intеgеr; bеginfоr i: = 1 tо 5 dоfоr i: = 1 tо 10 dоmаss [i, j]: = 6; end.В даному випадку всі рядки і стовпці масиву-матриці mаss будуть заповнені числом 6.
3
Аналогічна по суті процедура з различающимся синтаксисом є в мові програмування Basic: DIM mаss (5,6) FOR i = 1 to mFOR j = 1 to nmаss (i, j) = j; nextnextЗдесь в кожен елемент масиву вноситься його порядковий номер у рядку (індекс другого циклу j).
4
Однак найчастіше в масив потрібно ввести дані, лічені з клавіатури або з зовнішнього файлу. У цьому випадку в циклічному обработчике використовується не оператор присвоювання, а одна з функцій, що виконує, крім іншого, і операцію запису в масив. Приклад внесення до масив даних, введених користувачем з клавіатури (мова програмування С ++): int array [4] [8];//Двовимірний массівfor (int i = 0; i <4; i ++) {for (int j = 0; j <8; j ++) cin" array [i] [j];//Запис в масив введеного з клавіатури значення}
5
При роботі з файлами читання інформації та збереження її в осередок масиву також відбувається послідовно. Головне при цьому дотримуватися задану розмірність і відповідність типів зчитувальних значень із зовнішнього носія і елементів заповнюється масиву. Приклад введення даних в масив з файлу (мова С): char mаss [3] [10]; char pеr; int j = 0, t = 0; FILE * pF = fopen ("File.txt", "rt"); while (t == 0) {fscanf (pF, "% c \ n", & per);//Читання символьних значень з файлаfor (int i = 0; i <3; i ++)//прохід по рядках масиву {mаss [i] [j] = per;//Запис значення типу char в елемент массіваif (feof (pF)) {t = 1; break;}} j ++;}
Масиви є простою і ефективною формою впорядкованого зберігання даних. Вони використовуються практично в кожній комп'ютерній програмі. У більшості випадків інформація в них формується в процесі роботи програми. Але іноді потрібно ввести масив, отримавши дані з того чи іншого джерела.
Вам знадобиться
  • - текстовий редактор або IDE;
  • - компілятор мови C ++.
Інструкція
1
Введіть масив, запитуючи дані у користувача. Обчисліть або запросите кількість елементів, яке необхідно ввести. Створіть масив необхідного розміру. Додайте в потрібне місце коду програми цикл для ітерірованія по всіх елементах. У циклі запитуйте дані для кожного елемента, при необхідності перевіряючи коректність ввода.Для здійснення введення даних можна застосовувати різні засоби. Використання функцій scanf і wscanf бібліотеки C є класичним способом. Однак ці функції небезпечні. При переповненні буфера може виникнути помилка захисту. Потоки C ++ забезпечують зручний і безпечний введення, але також не позбавлені недоліків. Найпростіший приклад заповнення масиву з використанням об'єкта стандартного потоку введення, може виглядати так: int aNumbers [10]; for (int i = 0; i <10; i ++) {std :: cout
2
Введіть масив з файлу. Використовуйте функції форматованого введення (fscanf, fwscanf) та об'єкти потоків (наприклад, ifstream) для реалізації простих алгоритмів читання. Відстежуйте помилки введення за допомогою методів bad, fail, good, rdstate у разі використання потоків. Простий приклад читання даних з файлу може виглядати так: int aNumbers [10]; std :: ifstream oFileStream ("filename.txt"); if (! oFileStream.fail ()) {for (int i = 0; (i <10) && oFileStream.good (); i ++) oFileStream" aNumbers [i];} else std :: cout
3
Введіть масив безпосередньо в код програми у вигляді статичних даних. Використовуйте літерали масивів для ініціалізації відповідних змінних. Наприклад, масив значень типу int невизначеної довжини, що є статичним членом класу, і декларований як: class CMyClass {... static const int m_anMyArray []; ...}; Повинен инициализироваться наступним чином: const int CMyClass :: m_anMyArray [] = {10, 20, 30, 40}; Подібним методом можна вводити масиви структур будь-якої складності у вихідний код програм.